Learning from the bees
Learning from the bees

Learning From The Bees er en del av engelske Natural Beekeeping Trust, en frivillig organisasjon opprettet i 2009. Deres slagord er «biesentrert birøkt», med det mener de en birøkt hvor bienes opprinnelige levesett anerkjennes og hvor birøkteren er en fasilitator.

Hva betyr nå det? Jo, i England har de lang tradisjon for å tenke bærekraft, antakelig presset frem av en tidlig og tung industriell menneskelig adferd. Deres løsninger er ofte overraskende for oss i Norge. Som fx Mat Somerville, en nevenyttig innovativ birøkter som ønsker å bidra til at ville  honningbier gjenintroduseres i det engelske insektsfattige langsskapet. Han tar imot bestillinger på insektshoteller for honningbier formet som hule trestokker, som han vinsjer opp i trær rundt om i landet, pr dd er 300 slike bebodd av svermer som har selv flyttet inn – Mat er del av rewildering-bølgen vi fortelles om også i norsk presse.

Konferansen: Learning From The Bees,  foregår på The Sheepdrove, en prisvinnende familieeid organisk gård vest for London.

Les mer her.

 

Her kan du også lese : Lær om ville bier