Vår honning

Honning er et fantastisk produkt, og for oss i ByBi er det viktig å formidle at #honningerikkebarehonning. For honning kan være alt fra lett, mild og søt, som bringebær- og sommerhonning, til intens og kompleks som honning fra røsslyng og honningdugg.

ByBi har fem bigårder i Oslo. Tre av dem ligger i de kongelige parker Oscarshall og Kongsgården på Bygdøy, og i Dronningparken som er del av Slottsparken. Kampen bigård er vår nyeste bigård fra 2022, og ligger i en privat bakhage. Vår hovedbigård ligger på Gartneriet Bygdøy Kongsgård, et økologisk drevet bynært landbrukssenter. 

Bier på beite

Bier som beiter i Oslo er heldige. Oslo er nemlig del av Oslofjordfeltet med mye åpen grunnlendt kalkmark, en naturtype som gir et særdeles rikt biologisk mangfold. Biene finner også mye næringsrik og velduftende blomstring i de store parktrærne som byen vår smykker seg med. Særlig bør lindetrær nevnes, fordi disse gir et særegent og spennende mentolpreg på honningen. I barnålsskogene på Bygdøy og i Oslomarka finner biene honningdugg som gir verdifull næring på høsten når sesongens blomstring ebber ut. Dessuten bruker ikke Oslo kommune sprøytemidler i sine parker og grøntsoner.

Det er nektaren som biene beiter på som setter det kulinariske preget på honning. For å få et mangfold av ulike aromakarakterer, høster vi våre bigårder i to omganger gjennom sesongen. Sommerhonning høstes i midten av juli og høsthonning i begynnelsen av september. Vi holder også innhøstingene fra våre ulike bigårder separate. Selv om bigårdene ligger relativt nær hverandre, er det spennende å likevel finne at honningene blir svært ulike. 

Honning prosessen

Våre honninger er produsert i et samspill mellom blomster og bier. Blomstene bestemmer smak og aroma, farge og tildels konsistens. Biene tilsetter nektaren enzymer og melkesyrebakterier, samt tørker nektaren ned fra ca 80% fuktighet til ca 20% – og slik modner nektaren til honning. Vi har både flytende og kremet honning. Den flytende er slynget rett ut av tavlene og tappet på glass, den kremete har vi forsiktig rørt i noen minutter i tre-fire dager for å styre honningens naturlige krystalliseringstendens til ønsket myk konsistens. Honningene er hverken varmebehandlet eller tilsatt fremmedstoffer. I den flytende honningen vil krystallisering oppstå over tid. Dette er en naturlig prosess og forringer ikke honningen. Noen honninger krystalliserer imidlertid ujevnt og grovkornet og gir en ubehagelig munnfølelse. Om du oppdager uønsket konsistens i din honning kan du sette honningglasset i vannbad på under 40◦ til krystallene smelter og honningen blir flytende igjen. Oppvarming under dette nivået endrer ikke honningens vesentlige karakter og sammensetning.

Du lagrer honningen din best kjølig (16-18 grader) og mørkt, gjerne i et kjøkkenskap. Honning er et levende produkt, så lagring over tid forringer kvaliteten og endrer smak og aroma.

KSL- godkjent

ByBi er KSL-godkjent (Kvalitetssikring i landbruket) og alle våre birøktere er sertifiserte. Vår Oslo-honning er testet for byrelaterte giftstoffer og viser ikke detektbare nivåer