ByBi HonningHub


ByBi HonningHub jobber for økt bevissthet om norsk honning som et gourmetprodukt med stor anvendbarhet på kjøkkenet

I Norge bruker vi årlig kun 300 gram honning pp – svinnende lite i verdenssammenheng – , og oftest kun som søtningsmiddel i teen. Å sidestille sukker og honning er imidlertid som å sidestille saft og champagne. For honning har like stor smaksrikdom som vin, og er et spennende krydder i grytene.

I ByBi HonningHub ønsker vi å øke honningproduktets status gjennom kunnskapsspredning, arrangering av smakskurs, og gjennom informasjon rettet mot fagfolk som birøktere og honningprodusenter, kokker, sommelierer og restauratører. Vi utvikler en utdannelse som honningsensoriker, og vil starte kursrekken i 2023.

Å bruke honning mest for dens sødme har åpnet for en omfattende honningforfalskning verden over, hvor billig nærings-og smaksfattig sukkerlake blandes med honningen. Honning er faktisk et av de mest forfalskede produkter på verdensbasis. Dette utgjør en stor trussel mot tilliten til produktet, honningforbruket verden over minker, birøkternes inntekt faller og de avslutter sin virksomhet, og bienes pollinering av landskapet reduseres. Vi jobber med analyseprogrammer og kvalitetsmerking for honning for lett å skille et ekte fra et uekte produkt.

Norsk honning er imidlertid av ypperste kvalitet. Norske birøktere setter sin ære i å frembringe et rent, ekte og ærlig produkt som fortjener stolt plassering i hyller og rundhåndet bruk på kjøkkenet. Gjennom ByBi HonningHub ønsker vi å bidra til en solid og produktiv røkternæring, og til et blomsterrikt, fargesprakende og velduftende biologisk mangfold i det norske landskap gjennom bienes pollinering. Er du nysgjerrig på å vite mer, finner du bred informasjon i våre ulike artikler.

Informasjon og påmelding til våre smakskurs

Vi tilbyr sensorisk analyse av din honning, kr 500,-, ta kontakt

Kontaktperson: Ragna Ribe Jørgensen, honningsensoriker, utdannet i sensorikk og honning ved
italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. #honningerikkebarehonning