Bli ByBi Bedriftspartner

Som ByBi Bedriftspartner bidrar dere til at ByBi kan fortsette det viktige arbeidet med å spre forståelse for insektenes betydning for en sunn, klimarobust og ren by med et rikt biologisk mangfold.

Biene er under press over hele verden. De er samtidig lodne og karismatiske ambassadører for det insektslivet vi mennesker er helt avhengige av. Derfor er bier og biologisk mangfold en logisk del av bedrifters helhetlige tilnærming til bærekraft. Å ta vare på insektene er å ta vare på vårt eget livsgrunnlag!

Vi samarbeider med bedrifter om en rekke ulike initiativer som både konkret bidrar til å bedre levevilkårene for pollinerende insekter og sprer kunnskap og engasjement om bienes liv og virke.

Som ByBi bedriftspartner får du et partnerskap skreddersydd etter din bedrifts ønsker og behov. Vår ambisjon er å tilby dere en unik mulighet til å oppleve bienes fascinerende verden på nært hold, og gi dere muligheten til å angripe en av verdens store miljøutfordringer på en praktisk og inspirerende måte.

Som ByBi Bedriftspartner kan du skreddersy et partnerskap med utgangspunkt i for eksempel:

  • Bikuber hos bedrift eller bedriftskube i ByBis bigård
  • Inspirerende arrangementer - Bigårdsbesøk, foredrag eller honningsmaking
  • ByBi insekthotell til villbier
  • Kjøp av honning til partnerpris
  • VIP plasser på ByBi grunnkurs i birøkt
  • Sponsoraktiviteter og markedsføring på ByBis hjemmeside og i sosiale medier
  • Bruk av ByBi sin logo i bedriftskommunikasjon
  • Faglig bistand og veiledning om bievennlig beplantning og arealforvaltning

Ta kontakt for en hyggelig prat om bier og biologisk mangfold!

Kontakt oss på post@bybi.no