ByBi
Bygdøyveien 48
0287 Oslo, Norway
post@bybi.no
Org.nr: 999 607 772
Kontonr: Cultura 1254.05.84859
VIPPS: #141122

Kontor: Gartneriet Bygdø Kongsgård
Slyngerom/Honninglager: Båthuset, Bygdøy Kongsgård

Bendik Walderhaug

Daglig leder

Bendik er utdannet statsviter, og har lang erfaring fra verdiforankret salg- og markedsføring, forretningsutvikling og ledelse. Som daglig leder i ByBi er han ansvarlig for daglig drift, regnskap og økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Ragna Ribe Jørgensen

Kursleder & honningsensoriker

Ragna er idéhistoriker med fokus på begrepet økologi og har en master innen vitenskapsteori. Hun er utdannet innen permakultur og gartnerfag. Ragna er sertifisert birøkter og er under utdanning i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Hun er også en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Idil Akdos

Faglig leder

Idil er utdannet agroøkolog fra NMBU, grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager. Som faglig leder har hun ansvar for Birøktakademiet og andre kurs, birøkt og honningproduksjon, formidling og undervisning.

Tonni Jørgensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tonni studerer for å ta en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, hen har også erfaring med å styre SoMe kontoer. I ByBi vil hen administrere SoMe kontoer og nettside. I tillegg har hen også ansvar for kommunikasjon og markedsføring av ByBi.