ByBi
Bygdøyveien 48
0287 Oslo, Norway
post@bybi.no
Org.nr: 999 607 772
Kontonr: Cultura 1254.05.84859
VIPPS: #141122

Kontor: Gartneriet Bygdø Kongsgård
Eventrom/honninglager/møterom: Låven Bygdø Kongsgård

Bisverm på avveie?

Kontakt Swarmtroopers

Tiril Gilbert

Prosjektleder og vikarierende daglig leder

Tiril er utdannet øko-agronom og pedagog, og har jobbet med urbant landbruk i mange år. I ByBi er hun prosjektleder for Pollinatorskolen, et undervisningsprosjekt i Osloskolen støttet av Sparebankstiftelsen DNB, og vikarierer som daglig leder mens Bendik er i pappaperm.

Bendik Walderhaug

Daglig leder

Bendik er utdannet statsviter, og har lang erfaring fra verdiforankret salg- og markedsføring, forretningsutvikling og ledelse. Som daglig leder i ByBi er han ansvarlig for daglig drift, regnskap og økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Håkon Berg Sundet

Faglig leder

Håkon er utdannet økolog og birøkter, og faglig leder i ByBi. Han har hovedansvar for ByBi sitt grunnkurs, og for organiseringen av røktersesongen med ByBi Røktercrew. Han røkter ByBi sine bigårder i Dronningparken og har ansvaret for birøkten på Det Norske Teateret.

Ragna Ribe Jørgensen

ByBi HonningHub

Ragna er utdannet idéhistoriker, erfaren birøkter og er også utdannet i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Som leder for ByBi Honninghub er hun en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Swarmtroopers

Svermefangere i Oslo

ByBi Swarmtroopers stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden svermer skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss. Henvendelser for 2022 rettes til Nina Gudmestad / 996 02 014

Tonni Jørgensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tonni studerer for å ta en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, hen har også erfaring med å styre SoMe kontoer. I ByBi vil hen administrere SoMe kontoer og nettside. I tillegg har hen også ansvar for kommunikasjon og markedsføring av ByBi.