ByBi
Bygdøyveien 48
0287 Oslo, Norway
post@bybi.no
Org.nr: 999 607 772
Kontonr: Cultura 1254.05.84859
VIPPS: #141122

Kontor: Gartneriet Bygdø Kongsgård
Slyngerom/Honninglager: Båthuset, Bygdøy Kongsgård

Anneke Osborg

Daglig leder & Styremedlem

Anneke er daglig leder og jobber som prosjektleder i Plain Consulting. Hun er selv birøkter og har hovedfokus på dyrevelferd og det finstemte samspillet mellom insekter og blomster.
Som daglig leder i ByBi har Anneke ansvar for daglig drift, økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Valgt inn på årsmøtet i 2022

Idil Akdos

Faglig leder

Idil er utdannet agroøkolog fra NMBU, grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager. Som faglig leder har hun ansvar for Birøktakademiet og andre kurs, birøkt og honningproduksjon, formidling og undervisning.

Tonni Jørgensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tonni studerer for å ta en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, hen har også erfaring med å styre SoMe kontoer. I ByBi vil hen administrere SoMe kontoer og nettside. I tillegg har hen også ansvar for kommunikasjon og markedsføring av ByBi.

 

Ragna Ribe Jørgensen

Kursleder & honningsensoriker

Ragna er idéhistoriker med fokus på begrepet økologi og har en master innen vitenskapsteori. Hun er utdannet innen permakultur og gartnerfag. Ragna er sertifisert birøkter og er under utdanning i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Hun er også en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Tijana Malesevic

Prosjektkoordinator for Pollinatorskolen

Tijana har en mastergrad i økologi og naturforvaltning fra NMBU. Hennes interesser omfatter alt fra jordvitenskap og naturvern til politisk økologi. I tillegg elsker hun også zoologi og alt som har med insekter å gjøre. Derfor er Tijana utrolig spent på å jobbe med et prosjekt der hun kan dele sine lidenskaper med unge mennesker, og forhåpentligvis få dem like begeistret for naturen og like takknemlige for våre små pollinatorvenner som hun er.