Vi er Oslos urbane birøkterlag

Les mer om hva vi gjør

NM i Honning 2020

Les om vår erfaring

NM i Honning 2020

Les mer om vår erfaring

Kurs og aktiviteter

Se oversikt over aktiviteter i ByBi gjennom hele året.

Se alle

Våre honninger

ByBi selger over 15 typer honning, alle med hver sin konsistens, farge og smak.

Les om våre honninger

Sammen skal vi skape en pollinatorvennlig, blomstrende fremtid med bier, blomster og folk i samspill.

ByBi skal samle, forvalte og spre viktig kompetanse om biologisk mangfold, samt bidra til etablering av pollinatorvennlige landskap. ByBi skal rekruttere nye birøktere, følge/støtte medlemmer, motivere og mobilisere for sikker og bærekraftig urban birøkt, samt økt produksjon og marked for norsk honning.

Kurs & aktiviteter

Vi arrangerer kurs og aktiviteter hele året, hvor du kan lære mer om bier og birøkt, biemat og insektsboliger.

Se full kalender

Bli frivillig!

Ønsker du å bli frivillig i ByBi, send oss en mail! Fortell litt om deg selv, hva du interesserer deg for og hvorfor du ønsker å bidra i ByBi.

Frivillig innsats er avgjørende for at ByBis engasjement kan videreføres. De frivillige hos oss får ikke vederlag, eller annen direkte eller indirekte økonomisk fordel, men derimot en spennende erfaring for livet! Vi har mange aktiviteter der du kan gjøre en viktig innsats for bier og birøkt, for blomster og grønn byutvikling. Vi trenger hjelp til arrangering av eventer, produksjon av honning, litt snekring i ny og ne, til sosiale medier, til birøkt og til design og merkevarebygging etc. Hos oss får du spennende oppgaver – i et innovativt miljø – til beste for jorda og byen vår.

Send oss en mail

Vårt nettverk av partnere

Pollinatorene, blomstene og biomangfoldet trenger en stor innsats.

Derfor jobber ByBi med et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere. Vi deltar aktivt i det tradisjonelle røktermiljøet i Norge og Norges Birøkterlag. Vi er del av Pollinatornettverket. ByBi er partner i Næring for Klima, Oslo Kommune. Vi deltar i byøkologiske programmer som Estimap og Urban SIS.

Vi er aktiv del av Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer, som ledes av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Vi jobber med likesinnede i utlandet, som Cornell University i NY USA, Kraj birøkterlag i Slovenia gjennom et europeisk Smart City prosjekt, det internasjonale prosjektet C.S.I. Pollen, og SensaTo programmet.

Norges Birøkterlag

Vi har fått støtte fra Norges Birøkterlag til å hjelpe våre medlemmer med slynging av honning, samt støtte til forskningsprosjektet Biedansen.

Eckbos legat

Eckbo har gitt støtte til ByBis samarbeid med Norges Birøkterlag, Oslo og omegn birøkterlag og Bymiljøetaten, Oslo kommune om å utvikle programmer for urban birøkt med høy sikkerhet, og med fokus på å støtte biologisk mangfold.

Sparebankstiftelsen DNB

ByBi har fått en betydelig støtte av Sparebankstiftelsen. Dette har gjort at vi har kunnet etablere våre egne ByBi besøksbigårder i Oslo. Disse gir liv og glede til byboere: både bifolk og røktere, naboer og besøkende, blomster og trær.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har samarbeidet med oss i vårt prosjekt, Pollinatorpassasjen, samt har støttet vårt seminar om pollinerende insekter..

Norges Vel

Med midler fra Norges Vel har vi utviklet programmer for sosialt entreprenørskap.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

ByBi har fått hjelp av FOA til å utvikle ulike strategier for å dra best nytte av våre bigårder som læringsarenaer, samt til oppbygging av Gartneriet bigård i Bygdø Kongsgård.

PwC

ByBi har fått støtte fra PwC til flere prosjekter, senest til forskningsprosjektet Biedansen.