Bier, blomster og folk i samspill

Vi er et nettverk av røktere, urbane bønder, bi-entusiaster, pollineringsinteresserte og byutviklere som ønsker å bedre pollinatorenes levevilkår.

Svermefanging i Oslo

ByBi Swarmtroopers

Bisverm på avveie? ByBi Swarmtroopers stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden svermer skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss. Du finner navn og nummer til flere ByBi Swarmtroopers ved å trykke på knappen under!