Bier, blomster og folk i samspill

Vi er et nettverk av røktere, urbane bønder, bi-entusiaster, pollineringsinteresserte og byutviklere som ønsker å bedre pollinatorenes levevilkår.