Har vært birøkter siden 2016 og har selv hatt 6 kuber i Sverige, men måtte avvikle birøkten på grunn av pandemien. De siste årene har også min interesse for bærekraft økt. Innsikten om hvor viktig pollinerende insekter er, og det å vite at jeg faktisk kan bidra til en litt bedre verden gjennom å være birøkter, gjør at denne interessen bare øker for meg. Det jeg liker mest med birøkt er å få tilrettelegge for friske og fornøyde bier, få sterke kuber, og ikke minst få høste en masse honning. Videre ser jeg frem til å være med i et felleskap og dele kunnskap og erfaringer