Administrasjonen

Bendik Walderhaug

Daglig leder

Bendik er utdannet statsviter, og har lang erfaring fra verdiforankret salg- og markedsføring, forretningsutvikling og ledelse. Som daglig leder i ByBi er han ansvarlig for daglig drift, regnskap og økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Idil Akdos

Faglig leder

Idil er utdannet agroøkolog fra NMBU, grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager. Som faglig leder har hun ansvar for Birøkterskolen og andre kurs, birøkt og honningproduksjon, formidling og undervisning.

Ragna Ribe Jørgensen

ByBi HonningHub

Ragna er idéhistoriker med fokus på begrepet økologi og har en master innen vitenskapsteori. Hun er utdannet innen permakultur og gartnerfag. Ragna er sertifisert birøkter og er under utdanning i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Som leder for ByBi Honninghub er hun en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Tonni Jørgensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tonni studerer for å ta en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, hen har også erfaring med å styre SoMe kontoer. I ByBi vil hen administrere SoMe kontoer og nettside. I tillegg har hen også ansvar for kommunikasjon og markedsføring av ByBi.

 

Styret

Kirsti Ervik

Styreleder

Kirsti jobber som marked- og kommunikasjonsansvarlig i Unge Viken Teater. Hun er ikke birøkter.

Valgt inn på årsmøtet i 2020

Anders Wigdahl

Styremedlem

Anders jobber som Direktør for forretningsutvikling, IT og digitalisering i Aleris Helse. Han er ikke birøkter

Valgt inn på årsmøtet i 2021

Aleksa Radman

Styremedlem

Aleksa er student og selvstendig næringsdrivende. Han er vokst opp i en birøkterfamilie, men har ikke bier for øyeblikket.

Valgt inn på årsmøtet i 2021

 Marco Rampoldi

Marco Rampoldi

Styremedlem

Marco jobber som kokk på Olympen Restaurant. Han er birøkter, og har hatt bier på Vestre Gravlund siden 2021

Valgt inn på årsmøtet 2021

Anneke Osborg

Styremedlem

Anneke jobber som prosjektleder i Plain Consulting. Hun er birøkter og har bikubene sine på Nesodden.

Valgt inn på årsmøtet i 2022

Gabriel Bøen

Styremedlem

Laila My Ananiassen

Styremedlem

Frivillige og ressurspersoner

Svein O. Heggedal

Kursleder og faglig rådgiver
 Torill Syversen

Torill Syversen

Rådgiver og tidligere styreleder

Anastasiya Dykyy

Engasjert i NM i Honning som sensoriker og dommer

Anastasiya er molekylærbiolog fra NTNU. Hun er birøkter og er under utdannelse som  honningsensoriker ved Albomiele. Anastasiya har solid erfaring med sensorisk og molekylær analyse av norske og utenlandske honninger.

 Veslemøy Hvidsten

Veslemøy Hvidsten

Honning & sensorikk

Eier og driver Nektar vinbar som hun startet i 2019 etter å ha jobbet hos Moestue Grape Selection som Fine Wine Director i flere år. Hun tok vinkelner-eksamen i 1995 da hun jobbet på Bagatelle og har bred erfaring fra restaurantbransjen. Veslemøy er birøkter.

Røktercrew

Ragna Ribe Jørgensen

ByBi HonningHub

Ragna er idéhistoriker med fokus på begrepet økologi og har en master innen vitenskapsteori. Hun er utdannet innen permakultur og gartnerfag. Ragna er sertifisert birøkter og er under utdanning i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Som leder for ByBi Honninghub er hun en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Håkon Berg Sundet

Røkter og tidl. faglig leder

Håkon er utdannet økolog og birøkter, og tidligere faglig leder i ByBi. Håkon er en viktig ressursperson i Røktercrew, og har ansvaret for Kongsgården bigård.

 Nina Gudmestad

Nina Gudmestad

Birøkter Oscarshall bigård
 Bjørn Gøsta Johansson

Bjørn Gøsta Johansson

Birøkter Dronningparken Bigård
 Jan Pesl

Jan Pesl

Birøkter Kampen Bigård
 Anders Holen

Anders Holen

Birøkter ByBi bedriftspartnere