Administrasjonen

Anneke Osborg

Daglig leder & Styremedlem

Anneke er daglig leder og jobber som prosjektleder i Plain Consulting. Hun er selv birøkter og har hovedfokus på dyrevelferd og det finstemte samspillet mellom insekter og blomster.
Som daglig leder i ByBi har Anneke ansvar for daglig drift, økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Valgt inn på årsmøtet i 2022

Idil Akdos

Faglig leder

Idil er utdannet agroøkolog fra NMBU, grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager. Som faglig leder har hun ansvar for Birøktakademiet og andre kurs, birøkt og honningproduksjon, formidling og undervisning.

Tonni Jørgensen

Kommunikasjonsrådgiver

Tonni studerer for å ta en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon, hen har også erfaring med å styre SoMe kontoer. I ByBi vil hen administrere SoMe kontoer og nettside. I tillegg har hen også ansvar for kommunikasjon og markedsføring av ByBi.

 

Styret

Gabriel Bøen

Styreleder

Gabriel er bærekraftsøkonom, med lang erfaring innenfor forretningsutvikling og ledelse, urban agrikultur, salg og kommunikasjon , og jobber i selskapet Natural State med bærekraftig stedsutvikling, og sirkulær økonomi.

Valgt inn på årsmøtet 2023

Anneke Osborg

Daglig leder & Styremedlem

Anneke er daglig leder og jobber som prosjektleder i Plain Consulting. Hun er selv birøkter og har hovedfokus på dyrevelferd og det finstemte samspillet mellom insekter og blomster.
Som daglig leder i ByBi har Anneke ansvar for daglig drift, økonomi, honningsalg, samarbeid og bedriftspartnerskap.

Valgt inn på årsmøtet i 2022

 Marco Rampoldi

Marco Rampoldi

Styremedlem

Marco jobber som kokk på Olympen Restaurant. Han er birøkter, og har hatt bier på Vestre Gravlund siden 2021

Valgt inn på årsmøtet 2021

 Irena Schein

Irena Schein

Styremedlem

 

Valgt inn på årsmøtet 2023

Lene Nordrum

Styremedlem

Lene jobber til daglig i Tekna som prosjektleder og utvikler faglige tilbud innen kurs og konferanser, er utdannet inne organisasjon og ledelse, og er også gartner og agronom. Opptatt av urban farming og bærekraft. Vi må utnytte det fulle potensialet i byene våre.

Valgt inn på årsmøtet 2023

 Tonje Vitsø

Tonje Vitsø

Styremedlem

Tonje er utdannet planteviter ved NMBU. Hun har jobbet i NIBIO med produksjon av pollinatorvennlig blomsterengfrø, og på forskningsprosjekt hvor samspillet mellom villblomster og pollinatorer undersøkes nærmere. I ByBi ønsker hun å bidra med å tilrettelegge for pollinerende insekter i byen.

 

Valgt inn på årsmøtet 2023

Ressurspersoner

Ragna Ribe Jørgensen

Kursleder & honningsensoriker

Ragna er idéhistoriker med fokus på begrepet økologi og har en master innen vitenskapsteori. Hun er utdannet innen permakultur og gartnerfag. Ragna er sertifisert birøkter og er under utdanning i honning og sensorikk ved italienske Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensorale del Miele. Hun er også en av landets fremste ressurser på honning som kulinarisk produkt.

Svein O. Heggedal

Kursleder og faglig rådgiver
 Torill Syversen

Torill Syversen

Rådgiver og tidligere styreleder

Anastasiya Dykyy

Engasjert i NM i Honning som sensoriker og dommer

Anastasiya er molekylærbiolog fra NTNU. Hun er birøkter og er under utdannelse som  honningsensoriker ved Albomiele. Anastasiya har solid erfaring med sensorisk og molekylær analyse av norske og utenlandske honninger.

 Veslemøy Hvidsten

Veslemøy Hvidsten

Honning & sensorikk

Eier og driver Nektar vinbar som hun startet i 2019 etter å ha jobbet hos Moestue Grape Selection som Fine Wine Director i flere år. Hun tok vinkelner-eksamen i 1995 da hun jobbet på Bagatelle og har bred erfaring fra restaurantbransjen. Veslemøy er birøkter.