ByBi har etablert et slyngerom for småskala urbane birøktere som trenger løsninger for ren og effektiv honningproduksjon i byen! Dette er en flott hjelp fordi utstyr til honningproduksjon er en betydelig økonomisk investering, men brukes bare et par ganger i løpet av året. I tillegg tar utstyret mye plass, og kan by på lagringsproblem for byfolk.

Slyngerommet er oppgradert til sin nåværende tilstand takket være den generøse støtten fra Oslo kommune gjennom Tilskudd til Urbant Landbruk i juli 2023. Fram til nå har ByBi leid ut håndslynge og annet enkelt utstyr til medlemmene, men fra og med i år ønsker vi å tilby en mer integrert honningslyngeløsning. Vi håper du vil sette pris på denne tjenesten, og vi setter pris på tilbakemeldingene dine. 

Hvem kan bruke slyngerommet?

Dette rommet kan kun brukes av ByBis medlemmer og ansatte. I tillegg er det kun birøktere med opptil 8-10 bikuber/dag og hjemmehørende i Stor-Oslo området. 

Hvis du ikke er medlem i ByBi, kan du følge denne lenken for å se ByBis medlemstjenester. For mer informasjon om bestilling av slyngerommet, bla nedover.

Utstyr i slyngerommet

Vi tilbyr følgende utstyr med slyngerommet:

 • Lyson firerammerselektrisk slynge 
 • Skrellekar
 • Honningløsner
 • Honningbeholder med tappekran: 50 kg x 2
 • Refraktometer
 • Honning slikkepott 
 • Siler: grov og fin spisstil
 • Spann x 2
 • Spannholder x 2

Ta med nok spann til å frakte hjem din egen honning. Vi anbefaler Honningcentralens 20 kg bøtter, disse er sterke nok og godkjent til mat. Du kan beregne 25 kg honning fra en full helkasse, og 13 kg fra en halvkasse.

Om slyngerommet

 • Ligger på Kongsgården
 • Vaskbare gulv
 • Rustfritt stål / arbeidsbenk
 • Vaskbare platåvogn for oppbevaring av skattekasser
 • Vask med såpe og papirhåndklær
 • Tilgang til varmt og kaldt vann
 • God belysning
 • Vekt 
 • Skodeksel
 • Hårbeskyttelse
 • Rengjøringsutstyr
 • Avfallshåndtering
 • Tilgjengelig med nøkkellås
 • Mulig å parkere

Bruk av rommet

 • Bruk skodeksel og hårnett
 • Ta med deg en forkle, og ha på deg ren frakk
 • Lukk døren godt etter deg, ikke ta med bier inn 
 • Ingen kjæledyr innendørs 
 • Ikke ta utstyret ut for at biene skal rense det

Hygiene

Norges Birøkterlag skriver følgende om bruk av felles slyngerom:

Mange steder er det tradisjon for bruk av felles slyngerom, leie slynging hos andre birøktere eller utlån av utstyr fra laget til medlemmer eller mellom birøktere. 

Etter utbruddet av åpen yngelråte ble det mer fokus på smittefaren ved bruk av felles utstyr og slyngerom. 

Birøkt er av en slik natur at vi aldri kan få smitterisikoen ned i tilnærmet null. I stedet må vi vurdere hvilken risiko vi vil leve med, hvordan vi kan redusere smitterisikoen gjennom drift og rutiner og hvilken risiko som vi anser som uakseptabel. 

I restriksjonsområder for B-sykdommer er smitterisikoen for høy til at man bør dele slyngerom eller annet birøktutstyr. 

I resten av landet, som ikke er pålagt restriksjoner som følge av B-sykdommer må birøkterne og birøkterlagene selv vurdere i hvilken grad man ønsker å bruke felles slyngerom.

 • Siden honningproduksjon er matproduksjon, er det viktig å ivareta hygiene. Derfor vaskes slyngerommet godt etter hver bruk. Overflater ryddes og vaskes, og utstyr sprites.
 • I slyngerommet bruker vi rene klær, har på forkle og skodeksel, og vi holder håret tildekket for å minimere fysisk forurensning av honningen og holde rommet så rent som mulig.
 • Rengjøringsinstruksjoner for alt utstyr i slyngerommet og andre instrukser og informasjon henger i slyngerommet. Alt sendes i bestillingsbekreftelse fra ByBi som kommer på epost, slik at alle brukerne er informert og følger gjeldende rutiner. 
 • Det er satt en geografisk begrensning på hvem som kan benytte slyngerommet. Dette er gjort for å redusere faren for introduksjon av sykdom.
 • Vi anbefaler at dere ikke tar med utstyr eller drakter fra deres egen birøkt inn i rommet. 
 • Et eget noteringssystem og kontrollsystem innføres.

Sporbarhetssystem: 

ByBi vil arkivere all honning som er behandlet i rommet, i tilfelle det oppdages forurensing eller sykdomsutbrudd.

 • Hver honning som blir slynget i det felles rommet må ha sporbarhet oppgitt på glassen (ikke på lokket).
 • For hver forskjellige høsting fra hver forskjellige bigård, skal det settes igjen en honningprøve på 150 gr glass med en etikett som tydelig angir: 
  • høstingsdato
  • type honning
  • bigården
  • birøkterens navn og tlf nr.

Bestilling

Du kan sjekke tilgjengeligheten av rommet gjennom denne Excel-arket. Velg den/de dagen(e) som passer best for deg og gå videre til registreringsskjemaet (se nedenfor). 

Rommet leies ut på daglig-basis. Prisen er 1500 kr per dag. Denne prisen dekker uavhengig av hvor lenge du vil bruke rommet, og hvor mange skattekasser du vil slynge innenfor den bestilte tidsrammen. 

Etter at du har fylt ut og sendt skjemaet og betalt prisen, vil vi gå gjennom bookingen din og godkjenne den. Dette betyr at du vil motta en bekreftelsesmail fra oss med informasjon om hvordan du bruker rommet, hvordan du rengjør utstyret, og om tilgang til rommet.

Du har tilgang til rommet mellom kl. 09:00 og 19:00. Du kan komme senere og dra tidligere, så lenge du fullfører oppgavene dine og rydder opp etter deg.

Vennligst sørg for å holde deg innenfor den bestilte tiden. 

Rommet skal rengjøres til en god standard. Vennligst tillat minst 1-2 timer innenfor den tidsrammen til å rydde opp når du er ferdig. Pass på at rommet er klart for neste bruker.

Det påløper et gebyr dersom rommet ikke er rengjort, eller hvis noe av utstyret blir skadet, i tillegg til et servicegebyr. Ved skade, vennligst informer oss umiddelbart slik at vi kan finne en løsning! Avbestilling innen 7 dager er mulig, men det påløper et servicegebyr på 350 kr. 

Her er estimerte timer for (bare) slynging, under forutsetning av at du har gjort dette før:

4 skattekasser >> 2 timer

8 skattekasser >> 4 timer

Hvis du har spørsmål kan du kontakte idil@bybi.no