ByBi har etablert et slyngerom for småskala urbane birøktere som trenger løsninger for ren og effektiv honningproduksjon i byen! Dette er en flott hjelp fordi utstyr til honningproduksjon er en betydelig økonomisk investering, men brukes bare et par ganger i løpet av året. I tillegg tar utstyret mye plass, og kan by på lagringsproblem for byfolk.

Slyngerommet er oppgradert til sin nåværende tilstand takket være den generøse støtten fra Oslo kommune gjennom Tilskudd til Urbant Landbruk. Fram til nå har ByBi leid ut håndslynge og annet enkelt utstyr til medlemmene, men fra og med i år ønsker vi å tilby en mer integrert honningslyngeløsning. Vi håper du vil sette pris på denne tjenesten, og vi setter pris på tilbakemeldingene dine. 

Dette rommet kan kun brukes av ByBis medlemmer og ansatte. I tillegg er det kun birøktere med opptil 8-10 bikuber/dag og hjemmehørende i Stor-Oslo området. 

Hvis du ikke er medlem i ByBi, kan du følge denne lenken for å utforske medlemstjenester. For mer informasjon om bestilling av slyngerommet, bla nedover.

Utstyr i slyngerommet

Vi tilbyr følgende utstyr med slyngerommet:

 • Lyson firerammerselektrisk slynge 
 • Skrellekar
 • Honningløsner
 • Honningbeholder med tappekran: 50 kg x 2
 • Refraktometer
 • Honning slikkepott 
 • Siler: grov og fin spisstil
 • Spann x 2
 • Spannholder x 2

Ta med nok spann til å frakte hjem din egen honning. Vi anbefaler Honningcentralens 20 kg bøtter, disse er sterke nok og godkjent til mat. Du kan beregne 25 kg honning fra en full helkasse, og 13 kg fra en halvkasse.

Om slyngerommet

 • Ligger på Kongsgården
 • Vaskbare gulv
 • Rustfritt stål / arbeidsbenk
 • Vaskbare platåvogn for oppbevaring av skattekasser
 • Vask med såpe og papirhåndklær
 • Tilgang til varmt og kaldt vann
 • God belysning
 • Vekt 
 • Skodeksel
 • Hårbeskyttelse
 • Forkle
 • Rengjøringsutstyr
 • Avfallshåndtering
 • Tilgjengelig med nøkkellås
 • Mulig å parkere

Bruk av rommet

 • Bruk skodeksel og hårnett og ren frakk
 • Lukk døren godt etter deg, ikke ta med bier inn 
 • Ingen kjæledyr innendørs 
 • Ikke ta utstyret ut for at biene skal rense det

Hygiene

Norbi skriver følgende om bruk av felles slyngerom:

Mange steder er det tradisjon for bruk av felles slyngerom, leie slynging hos andre birøktere eller utlån av utstyr fra laget til medlemmer eller mellom birøktere. 

Etter utbruddet av åpen yngelråte ble det mer fokus på smittefaren ved bruk av felles utstyr og slyngerom. 

Birøkt er av en slik natur at vi aldri kan få smitterisikoen ned i tilnærmet null. I stedet må vi vurdere hvilken risiko vi vil leve med, hvordan vi kan redusere smitterisikoen gjennom drift og rutiner og hvilken risiko som vi anser som uakseptabel. 

I restriksjonsområder for B-sykdommer er smitterisikoen for høy til at man bør dele slyngerom eller annet birøktutstyr. 

I resten av landet, som ikke er pålagt restriksjoner som følge av B-sykdommer må birøkterne og birøkterlagene selv vurdere i hvilken grad man ønsker å bruke felles slyngerom.

 • Siden honningproduksjon er matproduksjon, er det viktig å ivareta hygiene. Derfor vaskes slyngerommet godt etter hver bruk. Overflater ryddes og vaskes, og utstyr sprites.
 • I slyngerommet bruker vi rene klær, har på forkle og skodeksel, og vi holder håret tildekket for å minimere fysisk forurensning av honningen og holde rommet så rent som mulig.
 • Rengjøringsinstruksjoner for alt utstyr i slyngerommet får en tilgang til QR-koden på maskinen, andre instrukser og informasjon henger i slyngerommet, og alt sendes i bestillingsbekreftelse fra ByBi som kommer på epost, slik at alle brukerne er informert og følger gjeldende rutiner. 
 • Det er satt en geografisk begrensning på hvem som kan benytte slyngerommet.Dette er gjort for å redusere faren for introduksjon av sykdom.
 • Vi anbefaler at dere ikke tar med utstyr eller drakter fra deres egen birøkt inn i rommet. 
 • Et eget noteringssystem og kontrollsystem innføres.

Sporbarhetssystem: 

ByBi vil arkivere all honning som er behandlet i rommet, i tilfelle det oppdages forurensing eller sykdomsutbrudd.

 • Hver honning som blir slynget i det felles rommet må ha sporbarhet oppgitt på glassen (ikke på lokket).
 • For hver forskjellige høsting fra hver forskjellige bigård, skal det settes igjen en honningprøve på 150 gr glass med en etikett som tydelig angir: 
  • høstingsdato
  • type honning
  • bigården
  • birøkterens navn og tlf nr.

Bestilling

Du kan sjekke tilgjengeligheten av rommet gjennom denne Excel-arket. Velg den/de dagen(e) som passer best for deg og gå videre til registreringsskjemaet (se nedenfor). 

Rommet leies ut på daglig-basis. Prisen er 1500 kr per dag. Denne prisen dekker uavhengig av hvor lenge du vil bruke rommet, og hvor mange skattekasser du vil slynge innenfor den bestilte tidsrammen. 

Det er et depositum på 500 kr. Når du booker rommet, trenger du bare å betale depositumet. Etter at du har fylt ut og sendt skjemaet og betalt depositumet, vil vi gå gjennom bookingen din og godkjenne den. Dette betyr at du vil motta en bekreftelsesmail fra oss med informasjon om hvordan du bruker rommet, hvordan du rengjør utstyret, og om tilgang til rommet.

Du har tilgang til rommet mellom kl. 09:00 og 19:00. Du kan komme senere og dra tidligere, så lenge du fullfører oppgavene dine og rydder opp etter deg.

Vennligst sørg for å holde deg innenfor den bestilte tiden, slik at den frivillige koordinatoren kan inspisere rommet etter bruk for å sjekke om det er klart for neste bruker.

Rommet skal rengjøres til samme standard som da du ankom. Vennligst tillat minst 1-2 timer innenfor den tidsrammen til å rydde opp når du er ferdig. Etter at du har forlatt rommet, vil vi vurdere situasjonen i rommet og sende deg en faktura hvor vi trekker fra depositumet du har betalt.

Her er estimerte timer for (bare) slynging, under forutsetning av at du har gjort dette før:

4 skattekasser >> 2 timer

8 skattekasser >> 4 timer

Hvis du har spørsmål kan du kontakte idil@bybi.no

Slyngerom utleie

Dette skjemaet er for utleie av slyngerommet. Det kreves at du oppgir informasjon om brukerne, honningen som slynges og bigården din. Vennligst velg tilgjengelige datoer fra denne listen. Etter at du har betalt depositumet, vil du motta en bekreftelse fra oss innen én arbeidsdag angående hvordan du får tilgang til rommet og detaljer om bruk og rengjøring av utstyr.

Trinn 1 av 3

Bestilling av slyngerommet

Du kan sjekke tilgjengeligheten av rommet gjennom Excel-arket som finnes på nettsiden. Velg den/de dagen(e) som passer best for deg og gå videre til registreringen nedenfor. Etter at du har fylt ut og sendt skjemaet og betalt depositumet (500 kr), vil vi gå gjennom bookingen din og godkjenne den. Dette betyr at du vil motta en bekreftelsesmail fra oss med informasjon om hvordan du bruker rommet, hvordan du rengjør utstyret, og om tilgang til rommet. Rommet leies ut på daglig-basis. Du har tilgang til rommet mellom kl. 09:00 og 19:00. Du kan komme senere og dra tidligere, så lenge du fullfører oppgavene dine og rydder opp etter deg. Vennligst sørg for å holde deg innenfor den bestilte tiden, slik at den frivillige koordinatoren kan inspisere rommet etter bruk for å sjekke om det er klart for neste bruker. Denne prisen dekker uavhengig av hvor mange skattekasser du vil slynge innenfor den bestilte tidsrammen. Her er estimerte timer for (bare) slynging, under forutsetning av at du har gjort dette før: 4 skattekasser >> 2 timer 8 skattekasser >> 4 timer

Betaling

Prisen for å bestille slyngerommet er 1500 kr per dag. Etter at det er bekreftet at alt er i orden i rommet etter ditt bruk, vil du motta fakturaen der depositumet blir trukket fra den totale summen. I tilfelle utstyr blir ødelagt, vil depositumet bli holdt tilbake for å dekke eventuelle kostnader.

Avbestilling

Det er mulig å avbestille bookingen inntil 5 dager før bestillingsdatoen. Dersom avbestillingen skjer etter dette tidspunktet, vil ikke depositumet bli refundert. Sende en epost til idil@bybi.no for avbestilling.

Hygiene

Brukere må opprettholde høy standard for hygiene og renhold mens de bruker det felles slyngerommet. Dette inkluderer bruk og rengjøring av rommet og utstyret i henhold til instruksjonenene som er gitt. Brukere skal sikre at alt utstyr forblir i funksjonell tilstand. Brukere er også ansvarlige for å rydde opp i avfallet sitt etter bruk. Videre skal brukere følge hygienereglene som er fortalt på nettsiden og inne i rommet, og legge igjen de to prøvene som er forespurt i instruksjonene.
Vilkår(Påkrevd)
Bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt vilkårene?