ByBi, med støtte fra Sparebankstiftelsen og i samarbeid med Barnas Blomstereng-prosjektet hos Norsk Botanisk Forening, presenterer PollinatorSkolen – en reisende workshop som bringer kunnskap om pollinatorer til 13 skoler i Oslo.

Hva er PollinatorSkolen?

PollinatorSkolen er en omreisende workshop der ByBi underviser elever fra 5. til 10. klasse om viktigheten av pollinerende insekter. Målet er å styrke kunnskapen om forholdet mellom pollinatorer og blomster, med fokus på biodiversitet og naturens samspill.

Hva lærer elevene?

I løpet av workshopen vil elevene få innsikt i pollinerende insekters levevilkår, birøktens metoder og betydningen av biologisk mangfold. Det blir en balanse mellom teoribasert innendørs undervisning og praktiske utendørs øvelser.

Hvordan fungerer skolebesøk fra PollinatorSkolen?

Blir du med? Ta kontakt med ByBi på idil@bybi.no 

Fyll ut spørreskjemaet for å kartlegge behov og ønsker

Book en dato for besøk av PollinatorSkolen i april, mai eller juni

Workshopens Struktur

Teoribasert Del (45 min): Innendørs workshop med fokus på pollinatorers betydning og økosystemet, med bruk av undervisningskube.

Praktisk Utendørs Del: Elevene får anledning til å sette opp et pollinatorhotell og informasjonsskilt. Lærerne deltar og får et informasjonshefte for å følge opp pollinatorene

Book Pollinatorskolen for en spennende læringsopplevelse!

ByBi tar med alt utstyret, og besøket varer omtrent to timer. Vi tilpasser workshopene etter skolens behov og er åpne for diskusjon og tilpasninger.

Har du spørsmål eller ønsker å utforske andre kurs om pollinerende insekter? Ta gjerne kontakt for mer informasjon og book PollinatorSkolen for en spennende læringsopplevelse hos dere!