ByBi arbeider kontinuerlig for at både honningbier og villbier skal ha gode levevilkår i Oslo. Vi motiverer og inspirerer til bærekraftig byutvikling som ivaretar Oslos særegne natur og sikrer et artsrikt og blomstrende biologisk mangfold.

Våre Bedriftspartnere

Vi samarbeider med bedrifter om en rekke ulike initiativer som både konkret bidrar til å bedre levevilkårene for pollinerende insekter og sprer kunnskap og engasjement om bienes liv og virke.

Pollinerende insekter er i tilbakegang over hele verden, og trues av blant annet klimaendringer, naturtap, endringer i kulturlandskapet, bruk av kjemiske sprøytemidler og invaderende arter.

Våre Bedriftspartnere bidrar til en praktisk og lokal løsning på et globalt problem. Vi er stolte over å ha dere med på laget!

Olav Thon Gruppen er Dronningpartner i ByBi. Som en av Oslos største eiendomsforvaltere er Olav Thon Gruppen opptatt av å lære hvordan de kan tilrettelegge for pollinerende insekters trivsel i byen. ByBi tilbyr Olav Thon Gruppen intern kursing og kompetanseheving, og rådgivning på spesifikke prosjekter og rehabilitering av eiendom. Deler av denne undervisningen foregår også i Olav Thon Gruppens egen bigård på Gunerius i Oslo sentrum.

PwC

PwC har hatt bier på taket sitt siden 2015. Biene røktes av PwCs eget birøkterlag – PwC BeeCrew! ByBi bistår BeeCrew med fadderskap og mentorering gjennom sesongen, og en rekke tjenester knyttet til honningproduksjonen. I tillegg tilbyr vi birøkterkurs til alle nye rekrutter i BeeCrew.  Deres egen honning, Beecode, selges i resepsjonen på PwC.

PwC

Reflex Etikett

Reflex Etikett har som ambisjon å være landets grønneste etikettleverandør, og er ByBi Bedriftspartner. Reflex Etikett kommer på årlig inspirasjonsdag til Gartneriet for å lære om bier og biologisk mangfold, og er selvsagt ByBis hovedleverandør av etiketter. Alle ByBis medlemmer får også konkurransedyktige priser på etiketter hos Reflex Etikett gjennom medlemskapet sitt i ByBi

Reflex Etikett

Clarion The Hub

Clarion Hotel® The Hub i Oslo er et hotell som tar bærekraft på alvor. På deres grønne takhage finner du  «Grow hub» hvor de dyrker urter og kortreiste grønnsaker, som igjen høstes til bruk i hotellets restauranter.
I samarbeid med ByBi har bier blitt røktet på taket siden 2022, for å sikre pollinering av grønnsakene som dyrkes på takhagen. Samarbeidet bidrar også til å bevare biene og deres viktige rolle i økosystemet. I 2023 vant hotellet prisen «WeCare» for sitt bærekraftsarbeid og jobber kontinuerlig med å redusere miljøpåvirkning og øke positiv innvirkning på samfunnet.

 

Det Norske Teateret

ByBi leverte birøkt som tjeneste til Det Norske Teatret i forbindelse med oppsettingen av Maja Lundes «Bienes Historie» i 2020. Når forestillingene var ferdige var imidlertid teatret blitt så glade i de summende vennene på taket, så biene har stått der siden. Det Norske Teatrets egen takhonning «Huldas Honning» er kun å få i resepsjonsbutikken på teatret.

Det Norske Teateret

Triaden

Triaden i Lørenskog er ByBi Bedriftspartner og har to bikuber på taket av kjøpesenteret.

Thon Hotel Oslo Airport

På Thon Hotel Oslo Airport og Brasserie Bassit er vi stolte samarbeidspartnere med ByBi. Vi har høyt fokus på miljø og jobber aktivt i tråd med Thons Bærekraftstrategi. I vår restaurant Barsserie Bassit unngår vi bearbeidet mat, vi benytter kortreiste produkter, råvarer etter sesong og økologisk produsert mat. Vi er stolte av å kunne levere kvalitet i alle ledd og ikke minst egen produsert honning fra de flittige biene som bor hos oss. Dedikasjon, nysgjerrighet og kreativitet er drivkraften bak Brasserie Bassits dyktige medarbeidere og vårt kjøkken team på Thon Hotel Oslo Airport.

Pollinatorene, blomstene og biemangfoldet trenger en stor innsats

Våre Samarbeidspartnere

ByBi jobber med et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere. Vi deltar aktivt i det tradisjonelle røktermiljøet i Norge og Norges Birøkterlag.

ByBi sine unike honninger er produsert i Oslo, av bier som har beitet på alt som blomstrer i den fantastiske byen vår. Det er fint å tenke på at produktet i sin tur kan gi noe tilbake. Derfor benytter vi oss aktivt av Unikum sine tjenester. Unikum jobber for et varmere og mer inkluderende arbeidsliv ved å gi arbeidstrening til folk som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet flere ByBi-prosjekter gjennom årene. I 2022 har de finansiert undervisningsprogrammet «Pollinatorskolen», et open source undervisningsopplegg om bier, for 5-7 trinn i skolen.

Siden organisasjonens oppstart i 2012 har vi mottatt heiarop, drahjelp og støtte fra en rekke aktører fra det private og det offentlige. Selv om det er nåværende samarbeidspartnere som presenteres her, vil vi rette en stor takk til alle tidligere samarbeidspartnere som har bidratt til å fremme bienes sak.