Hvem er vi

Vi er et nettverk av røktere, urbane bønder, bi-entusiaster, pollineringsinteresserte og byutviklere som ønsker å bedre pollinatorenes levevilkår.

Gjennom vår tjeneste ByBi BISTÅR er vi en aktiv pådriver til økt biologisk mangfold i byen vår. Gjennom kurs og fagtreff, honningsalg og smakskvelder, kunnskapsformidling og bigårdsbesøk engasjerer vi Oslos små og store beboere, politikere, byutviklere, bybønder, akademikere og næringsliv. Slik sprer vi forståelsen for insekters betydning for en sunn og ren by og viktigheten av et blomstrende biomangfold. ByBi er direkte bidragsyter til at flere av FNs bærekraftsmål nås og at Nasjonal Pollinatorstrategi følges opp.

Vi stiller høye krav til at våre røktermedlemmer utfører en ansvarlig birøkt, at naboers trygghet settes i høysete og at våre honningbier lever i harmoni med sine ville frender.

Vi er brennende opptatt av bienes fantastiske verden, og de medisinske og kulinariske kvalitetene på våre biers honning, pollen og propolis.

Vi kaller oss gjerne mikroaktivister; folk som jobber for at byens pollinerende insekter skal få det bedre. Vi arrangerer kurs og aktiviteter hele året, hvor du kan lære mer om bier og birøkt, biemat og insektsboliger.

ByBi samarbeider med næringsliv og det offentlige, med privatpersoner, forskere og akademikere, og ikke minst knytter vi andre mikroaktivister sammen i våre ulike initiativer.