Flow Hive – honey on tap.


ByBi tester denne verdenssuksessen fra Australia. Vi har to Flow Hive kuber i Gartneriet bigård på Bygdøy.

NRK forbrukerinspektørene gir et godt resymé – se her.