Begrepet bærekraft er i dag en del av dagligtalen til mange, men kan oppfattes som tomt og overfladisk. Store Norske Leksikon definerer ordet slik; «Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov»

Men er det viktigste hensynet å kutte utslipp? Er det å minimere negativ naturpåvirkning? Er det å ta sosialt samfunnsansvar eller å sikre forsvarlig økonomisk drift? Alle disse hensynene går ofte under forståelsen av «bærekraft». Det er derfor å betrakte som et samlebegrep, der den som bruker ordet kan velge å prioritere ulike hensyn innenfor rammene av begrepet «bærekraft».

FNs bærekraftsmål kom i 2015, mer eller mindre samtidig som Paris-avtalen festet verdens samlede ambisjon om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Nylig har vi også fått en naturavtale som skal reversere det pågående tapet av verdens intakte natur, og verne 30% av arealet til lands og til havs innen 2030. Disse overordnede globale ambisjonene gjør seg praktisk gjeldende med verktøy som BREEAM-sertifisering i byggebransjen, eller EUs taksonomi for bærekraftig utvikling, som klassifiserer bedrifters bærekraftsarbeid, ikke bare innenfor egen bedrift men for hele verdikjeder og all underliggende aktivitet. EUs taksonomi er en bærebjelke i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Den er dermed også viktig i EUs bredere plan for en grønn omstilling, EUs grønne vekststrategi («EU Green Deal»).

Bærekraftsarbeid har blitt en vesentlig del av alle bedrifters strategier og kommunikasjonsarbeid. I dag forventes det av de alle store aktører at de jobber helhetlig med alle FNs 17 bærekraftsmål, rapporterer egne målsetninger og egen fremgang fortløpende og gjennomsiktig.

FNs bærekraftsmål
Foto: FN

 

Honningbien – ambassadør for alle pollinerende insekter!

Vi hører stadig dystopien om at vi mennesker er helt avhengige av bier for å overleve. Noen ganger kan det nærmest virke som om bie-apokalypsen ville være etterfulgt av rask og nådeløs menneskelig sivilisasjonskollaps. Denne dystopien kan heldigvis tas med en klype salt. 60% av verdens matproduksjon kommer fra planter som ikke er avhengige av insektpollinering. Honningbier jobber også i samspill med ville bier, blomsterfluer, sommerfugler og biller. Disse insektenes bidrag til pollinering er ofte undervurdert, og skal ses som en vesentlig del av samlebetegnelsen «pollinatorer».

Vi mennesker kjenner ikke de ytterste konsekvensene av vår rovdrift på naturen. Når vi reduserer insektpollinering som tjeneste, reduserer vi naturens egen reproduksjonsevne, og evnen til å opprettholde et mangfold av arter. Så «biedøden» kan godt være et symptom på en generell trend som sender oss utforbakke og inn i økosystemkollaps. Og selv om vi mennesker også i teorien vil overleve en verden uten bier, vil det være uten luksusvarer som kaffe, sjokolade, epler, appelsiner, mandler, vannmelon, kiwi, agurk osv…

Så, honningbien er ikke alene om ansvaret for en blomstrende og mangfoldig natur. Men det er samtidig det eneste insektet vi med letthet kan samhandle med og observere tett. Honningbiene våre er derfor ambassadører for hele insektsverdenen. Små, lodne, karismatiske og flittige vesener, som representerer en ofte oversett del av naturen.

Engasjement for naturens minste bestanddeler – at flere og flere blir gjort oppmerksomme på biene i nærmiljøet – hvilke blomster de besøker og hvordan de arbeider for en sunt og robust økosystem, vil kunne være inngangsporten til et større miljøengasjement.

Bli ByBi Bedriftspartner og lær om bienes fantastiske verden!

De siste 3 årene har ByBi satset tungt på samarbeid med privat sektor gjennom programmet ByBi Bedriftspartner.

Som ByBi Bedriftspartner kan du skreddersy et opplegg for din bedrift som er med på å forankre og styrke biologisk mangfold som dimensjon innenfor bedriftens arbeid med bærekraft. Våre bedriftspartnere får kurs, veiledning og engasjerende arrangementer som bigårdsbesøk og honningsmaking. I tillegg tilbyr ByBi selvsagt birøkt som tjeneste og har 4 bigårder utplassert hos våre ulike bedriftspartnere. 

Vi i ByBi føler ofte hvilken kraft denne samhandlingen kan ha. I det øyeblikket man stikker nesen ned i en bikube og kan være vitne til bienes utrettelige arbeid, får man ny respekt og hevet aktelse for sammenhengene i naturen, og forståelse for at både mennesker og dyr lever i samspill. 

Et partnerskap med ByBi skaper derfor økt engasjement for naturen! Det inspirerer kunder og ansatte til å ta bedre vare på alle pollinerende insekter. Dette har ekte betydning for de polloinerende insektenes overlevelsesevne inn i fremtiden.