Svermer ser skumle ut, men er harmløse. De har magen full av niste, dvs honning, nok for tre døgn, og har forlatt sitt hjem på leting etter et nytt sted å bo. Dette er deres naturlige måte å formere seg på. Med seg i svermen har de dronningen. Kun hun har egg, egg som er svermens fremtid. Så svermen er først og fremst opptatt av å beskytte dronningen sin. Hold litt avstand og ta kontakt med en av oss. Vi trenger:
* nøyaktig adresse
* beskriv tilgjengelighet: henger svermen rett over bakken i en busk? høyt oppe i et tre eller under et takmøne? finnes en stige å låne?
* noen foto fra ulike sider av svermen, helst også en liten video
* ditt tlf, om det er mer detaljer vi trenger

SMERMFANGERE I OSLO

Svermfangergruppen stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden svermer skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss.

Alle svermfangere er sertifiserte birøktere og er kyndige i å håndtere svermer.

Idil Akdos / 925 08 536
Tanja Thorjussen / 90022059
Ragna Ribe Jørgensen / 418 06 477
Johanne Melø / 908 78 900
Even Frøen / 909 90 860
Nina Gudmestad / 996 02 014