ByBi er et medlemsbasert lokalt birøkterlag som representerer Norges Birøkterlag i Oslo. Vi er også en miljøorganisasjon, våre hjerter brenner for å bidra til et frodig velsmakende og velduftende Norge til glede og nytte for våre små venner, pollinatorene.

ByBi etablerte i 2019 ByBi HonningHub. Vi ønsker her å bidra til å heve honningens status fra noe søtt i teen til et gourmetprodukt med heder og ære. Delmålene på veien er flere: øke innovasjon blant birøktere når de høster ut honninger, applaudere birøkteres tunge løft og lange arbeidsdager og slik stimulere til økt næringsbirøkt, og dermed økt produksjon av norsk honning og mer norsk honning i butikkhyllene. Og sist – hjelpe forbrukere til å velge norsk honning.

Vi trenger folk som:
– Brenner for smak og aroma, og ønsker å utforske honning som kulinarisk produkt
– Som ønsker å bruke tid på å bygge opp aktiviteter i ByBi HonningHub
– Har kapasitet til å engasjere seg aktivt i et innovativt fremtidsrettet team
– Kan møtes opptil et par ganger i måneden, avhengig av pågående aktiviteter
– . . . ingen øvrige kvalifikasjoner trengs

ByBi HonningHub har som ambisjon å jobbe aktivt i flere retninger: vi utdanner oss gradvis som honningsensorikere ved italienske Albomiele, vi har visjoner om å utvikle en norsk utdannelse, vi samarbeider med Norges Birøkterlag om honning og sensorikk og har etablert kontakt med det svenske honningsensorikk-miljøet, jobber med å utvikle standard sensoriske beskrivelser av typiske norske/nordiske sortshonninger, bygger opp et referansebibliotek av norske honninger, tilbyr sensoriske kurs og workshops til birøktere og til nysgjerrige generelt, skriver artikler og planlegger bok, bygger opp en gourmet-line av utvalgte norske eksklusive sortshonninger som selges gjennom ByBi, tilbyr honninganalyser (sensorisk, pollen, fysio-kjemisk) mm. Og ikke minst – arrangerer NM i Honning (2020, 2022).

Mye av dette ligger på tegnebrettet og venter på å bli utviklet og lansert. Og her er vi ved kjernen – vi trenger flere folk som engasjerer seg i ByBi HonningHub.

Engasjementet i ByBi HonningHub er i utgangspunktet frivillig. Dette er en mulighet til å lære masse om honning og sensorikk, og å bygge opp noe som bidrar til norsk næringsutvikling, til styrking av norsk honning i det norske markedet, og også bidra til ringvirkninger inn i FNs bærekraftsmål om biologisk mangfold. I ByBi HonningHub vil vi jobbe sammen om å bygge opp aktivitetene i ByBi HonninHub, vi vil sammen definere hva vi skal være og gjøre. Vi har som mål at ByBi HonninghHub skal bli et inntektsbringende tiltak og at det vil genereres betalte oppdrag til teamet – både til faglig kompetente honningsensorikere (vi vil trene opp de som ønsker å ta oppdrag gjennom oss) og til et crew som jobber mer strukturelt.

Kontaktperson: ragna@bybi.no. Send meg litt om deg selv, ditt engasjement i honning, din kompetanse og hvor aktiv du kan være i et innovativt ByBi HonningHub-team.