Vår Ragna er nominert til Oslo miljøpris🌼🐝


Ragna har siden hun, sammen med Anne Dubrau, grunnla BYBI i 2012 arbeidet kontinuerlig med å spre kunnskap, engasjement og begeistring for biene og pollinerende insekter. Hun har skrevet boken "Bier og birøkt i by og bygd", holdt nybegynnerkurs og utdannet hundrevis av ferske birøktere i Oslo.

Foto: Roar Ree Kirkevold

Ragna har lagt ned tusenvis av frivillige timer på å bygge opp ByBi til det er i dag. – Oslos urbane birøkterlag, samt en miljøorganisasjon som har en tydelig stemme i byutviklingen.

Om Oslo miljøpris:
Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.