Kurs, ByBi Birøktakademiet

Birøktakademiet 2023

ByBi tilbyr et omfattende og integrert kurs (Birøktakademiet) som kombinerer teoretisk og praksisbasert kompetansebygging i stedet for et grunnkurs. Vårt mål er å hjelpe deg å utvikle deg som en selvsikker, kunnskapsrik og dyktig birøkter, som forstår det komplekse forholdet mellom pollinatorer og natur og de skremmende effektene av klimaendringer i birøkt. Vårt kurs er en fin arena for å knytte nettverk med andre som deler interessen for bier og birøkt.

Birøktakademiet er vårt nye navn på vårt grunnkurs i birøkt for 2023 og er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. ByBi har vært en betydelig pedagogisk aktør på birøkterarenaen siden 2013. Hvert år arrangerer ByBi grunnkurs, fagkvelder og andre kurs som er pent å pirre nysgjerrigheten til aspirerende birøktere. Under våre grunnkurs ser vi som regel behovet for tett veiledning og praktisk arbeid. I 2023 ønsker vi å integrere dette behovet bedre i pedagogikken vår. Følgelig har vi diversifisert og utviklet utdanningsprogrammene våre for å gjøre dem mer helhetlige, så det vil være mulig å dekke ulike læringsinteresser og behov innenfor birøktermiljøet.

BIRØKTERAKADEMIET INKLUDERER

 • 6 fysiske teorikvelder, med en sterkere pedagogisk struktur på Gartneriet Bygdøy Kongsgård
 • Seminarer om birøkt som levebrød, og klimaendringer og birøkt
 • 6 bigårdsbesøk
 • Diskusjonssirkler på bigårdene våre med kompetente birøktere etter hvert besøk
 • Deltakelse på ByBi sin honninghøsting, slynging og tapping, og honningsmaking med Ragna.
 • Medlemstjenester (kjøp av bifolk, felles slyngerommet, ferdig oksalsyre, vokssmelting, med mer),
 • Fagkvelder til redusert pris, så det blir enklere å sette opp egne bikuber og utvikle seg som birøkter!
 • Miro-plattformen med rikt innhold (videoer, blogger, bøker..) som deltakere vil kunne beholde etter kurset

Denne helhetlige pedagogikken vil tillate deltakerne å implementere teorien fra klasserommet til faktiske situasjoner ved bikuber.
Vi tror denne utdannelsen/trening vil skape et solid grunnlag for din vellykkede fremtid innen birøkt og i arbeidet med å beskytte pollinatorer.

LÆREBØKER

Følgende pensumbøker er inkludert i kurset.

 • «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, 2021
 • «Honningbehandling – pollen og propolis» av Norges Birøkterlag, 2021
 • «Honning og sensorikk» av Ragna R. Jørgensen, 2023
 • «Ingar’sis birøkt» av Roar Ree Kirkevold basert på Ingar Tallakstad Lies kunskap.

HVA KOSTER DET Å STARTE MED BIER?

ByBi hjelper alle deltakere med å skaffe bier fra trygge avlere, og kjøpe riktig utstyr. Vi anbefaler alle nybegynnere å kjøpe nytt utstyr. Det er ulovlig å innføre brukt utstyr fra utlandet som har organisk materiale som bier, voks eller brukt kubeutstyr. Dette kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

Priser ligger på ca 5500,- per bifolk

Start-kit med utstyr ca 3500,-

Hansker og drakt ca 1000,-

Prisen for å ta reisen fra fersking til sertifisert birøkter – fra beeginner til beekeeper – er ca. 23.000,- kroner.

SKJEMAER

Offentlige forskrifter, prosedyrer for birøkt, Mattilsynets regler mm – SE HER

SESONGPLAN FOR 2023

Teorikveldene blir fysiske igjen! Vi møtes på Gartneriet Kongsgård. Disse inkluderer presentasjoner av våre lærerne og diskusjoner rundt spørsmålene dere har. Dere får tilsendt teoridel materialer og spørsmål til å stimulere dere i forkant av hvert treff. Hvert fysiske treff holdes mellom kl 18:00-21:00. 

Biegårdsbesøkene vil foregå i en mindre gruppe. Grupper vil på forhånd motta en liste over hva de skal observere under praksisen. Etter hvert bigårdsbesøk vil det bli gjennomført en strukturert diskusjon/refleksjonssesjon for å gjennomgå hva vi så ved bikuben, hva vi gjorde og hvorfor. Der vil vi oppfordre dere til å stille spørsmål rundt praksisen som var forvirrende eller overraskende for dere. Diskusjonssirklene vil skape et sosialt læringsmiljø som vil berike deltakernes læring. Disse sirklene vil fortsette gjennom hele sesongen og bidra til å forankre det praktiske arbeidet til teori. 

Praksisen ute er væravhengig. Det vil komme påmelding til de forskjellige bigårdene og tidspunktene. Bigårdsbesøkene vil være klokken 12:00 på helga eller klokken 17 på mandager. Bigårdsbesøkene varer rundt 1,5 time hver gang, avhengig av årstid og oppgavene!

OVERBLIKK

Vennligst se nedenfor for en detaljert sesongplan!

Dato Hvor Beskrivelse
28.februar Det Norske Teatret BEEBasic
16.mars Gartneriet Teoridel 1
13.april Gartneriet Teoridel 2
15.april Gartneriet Dugnad
22.april Gartneriet Bigårdsbesøk 1
04.mai Gartneriet Teoridel 3
13.mai Gartneriet Bigårdsbesøk 2
01.juni Gartneriet Teoridel 4
10-12.juni PwC taket Bigårdsbesøk 3
12. august Vestre Gravlund Omvisning med Magnus Nielsen
30. juni, 01-02.juli ByBi bigårder Honninghøsting
03.august Gartneriet Teoridel 5
12.august Vestre Gravlund Bigårdsbesøk 4
27-30. aug ByBi bigårder Honninghøsting
02. sept ByBi slyngerom Slynging
21. september Rohdeløkken Kafe Teoridel 6
23. september Gartneriet Bigårdsbesøk 5
27. september Gartneriet Flow hive høsting (Øko Uka)
25. Oktober Webinar Små-skala birøkt og økonomi
18. november Clarion the Hub Bigårdsbesøk 6
Varroabehandling Q&A
25.november Gartneriet Jul på Gartneriet

BeeBasic: en introduksjon til birøkt >> Tirsdag 28. februar, 18:00-20:00

Dette blir første gang vi møtes. Vi ønsker å invitere til en engasjerende prat med Ane Johnsen. Ane vil gi en introduksjon til birøkt gjennom å lære om bisamfunnet og om hvilke arbeidsoperasjoner en birøkter må gjennomføre. Dette er også en mulighet til å bli kjent med hverandre og lære om dere motivasjoner og forventninger! Detaljer kommer snart.

Teoridel 1 >> Torsdag 16. mars, 18:00-21:00

Temaer:
 • Hvem er ByBi?
 • Honningbienes historie
 • Bigårdsplassering
 • Bienes anatomi
 • Aktuelt nå i bigården
Læringsutbytter:
 • Kjenne til ByBis operasjoner og medlemstjenester
 • Lære alt om kjøp av bier gjennom ByBi
 • Kjenne til honningbienes historie, kulturell betydning og tidlig interaksjon mellom menneske og honningbier
 • Forstå hvordan å velge en egnet bigårdsplass
 • Kunnskap om bienes anatomi 
 • Kjenne til status i bikubene tidlig på våren: vårutflukt, rengjøring
Beskrivelse: 
Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterlag. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.

Teoridel 2 >> Torsdag 13. april, 18:00-21:00

Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Bienes utvikling: Individ og samfunn
 • Fordeling av arbeid
 • Birøkt i Norge
 • Urban birøkt
 • Andre insekter 
 • Lover og regler
 • Kube- og røkterutstyr
 • Bienes produkter
Læringsutbytter:
 • Kjenne til status i bikubene på våren
 • Forstå individ og samfunn og hvordan bier utvikler
 • Kunnskap om norsk birøkt generelt
 • Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger
 • Kjenne til urban birøkt i Oslo
 • Kjenne til de andre insekter og om diskusjonen rundt konkurransen mellom honningbier og andre pollinatorer
 • Kjenne til bikuber og andre utstyr
 • Kjenne til hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utstyr
 • Kjenne til bienes produkter
Beskrivelse:
Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.

Dugnad >> Lørdag 15. april, 12:00-15:00

Temaer:
 • Introduksjon til utstyr
 • Andre aktiviteter
Læringsutbytter:
 • Kjenne til de forskjellige delene av bikuben og annet birøktutstyr
 • Kjenne til hvordan lagres bikubene mot voksmøllangrep

Beskrivelse: 

Vi kommer sammen for å sortere utstyr, lage inventarliste over hva vi har, hva vi skal kjøpe og hva vi skal donere. I løpet av denne dugnaden vil fere lære om delene av en bikube og mye annet birøktutstyr. Dere vil også forstå hvordan du lagrer bikuber mot voksmøllskadene. Det er noen morsomme aktiviteter også!

Bigårdsbesøk 1 >> 22-24 april

Læringsutbytter:
 • Forstå hvordan å tenne en røyker riktig
 • Kjenne til å være komfortabel rundt bier
 • Kjenne til å åpne en bikube 
 • Trener å ta notater
 • Forstå faktorene ved vår-evaluering
 • Forstå hvordan og hva skal observeres inne i bikuben 
 • Forstå hvordan å evaluere forstatus

Teoridel 3 >> Torsdag 4. mai, 18:00-21:00

Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Trekk
 • Lokal flora og pollinering
 • Pollineringsindustri
 • Pollen, nektar og honningdugg
 • Utlevering av bier
 • Aktivitet: Innsmelting av ny voks i rammer
Læringsutbytter:
 • Kjenne til status i bikubene sent på våren
 • Kjenne til lokale klimaforhold
 • Forstå faktorene som påvirker trekket og pollinering
 • Kjenne til de viktigste trekkplantene gjennom året
 • Forstå hva som er de viktigste før du installerer din nye bikuber
Beskrivelse:

Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringstjeneste nasjonalt og globalt. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge.

Bigårdsbesøk 2 >> 13-15 mai

Læringsutbytter:
 • Forstå hvordan man vurderer bistyrke og bikubesituasjon i forhold til trekk
 • Kjenne til ulike stadier av yngel
 • Forstå hvordan en fin tavle ser ut

Teoridel 4 >> Torsdag 1. juni, 18:00-21:00

Temaer:
 • Sverming: forebygging, svermerus, svermeinnhenting, avlegger
 • Dronningen 
 • Bienes dansespråk
 • Foringskar
Læringsutbytter:
 • Forstå hvordan å forebygge svermering
 • Forstå hvordan å stoppe svermerus
 • Forstå hvordan å lage avleggere 
 • Forstå svermhenting
 • Hvordan takle dronningsrelaterte utfordringer
 • Lære om bienes oppførsel: dansespråk og duftspråk
 • Forstå foringtyper og foring i perioder uten trekk

Beskrivelse: 

Juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger, om det nyttige snellgrovebrettet, samt om innhenting av svermer. ByBi har en egen svermfangertjeneste i Oslo og du vil bli invitert til å bli med – å hente svermer er gøy! Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk, og om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring.

Bigårdsbesøk 3 >> 10-12 juni

Læringsutbytter:
 • Sørg for at bier har de optimale forholdene for å utvikle seg
 • Forstå birøkterens jobb i svermeforebygging og med å stoppe svermerus i praksis
 • Lære om hvordan å lage avlegger
 • Lære om varroa-gjennomgangen om sommeren

Honninghøsting – sommer >> 30. juni, 01-02. juli

Vi deler oss i grupper og hjelper til med å høste fra våre ulike urbane bigårder. 

Teoridel 5 >> Torsdag 03. august, 18:00-21:00

Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Tavleanalyse
 • Høststell
 • Honninghøsting
 • Innvintring
 • Slynging
 • Tavlelager og vokssmelting
 • Biologisk mangfold
 • Naturlig-vis birøkt
Læringsutbytter:
 • Hvordan ser en fin tavle ut
 • Kontroll av bistyrke før innvintring
 • Riktig blanding og mengde for August/September
 • Når og hvordan høster vi honningen 
 • Krav til god innvintring
 • Hvordan behandler vi voksen
 • Få oversikt over alternativ birøktpraksis

Beskrivelse: August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.

Bigårdsbesøk 4 >> 12. august

Læringsutbytter:
 • Forstå god overgang til høsten: bistyrke og krav til innvintring

Honninghøsting – høst >> Aug 27-30

Vi deler oss i grupper og hjelper til med å høste fra våre urbane bigårder. 

Slynging og tapping honning >> 02. September 

Vi deler oss i grupper og lære om å slynge honning fra tavlene. Det vil være på ByBi sitt eget slyngerom og dere vil delta på slynging i små grupper på skift.

Teoridel 6 >> Torsdag 21. september, 18:00-21:00

Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Sykdom og parasitter
 • Vinterstell i bigården
 • Sertifisering
 • Honninghistorikk
 • Honningbehandling
 • Regler om honning
Læringsutbytter:
 • Overgang til vinter
 • Birøkterens forebygennde tiltak mot sykdommer og parasitter
 • Hvordan identisifierer sykdommer
 • Varroabekjempelse
 • Honning som medisin
 • Hva gjør vi med honning etter høsting
 • Lære om reglene om honning-merking
 • Diskutere hvordan hever vi verdien av norsk honning

Beskrivelse: 

Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.

Bigårdsbesøk 5 >> 23. september

Alt om honning! Vi kommer sammen for å lære å smake honning og beskrive hva vi sanser. Vi inviterer deg til å ta frem din egen, vi smaker på det fascinerende mangfold av smaker honning kan gi.

Flow hive honning høsting >> 27. september ØKO UKA

Bli med oss for å se hvordan går med høsting honning fra vår Flow Hive!

Seminar:  Birøkt som levebrød >> Dato: TBD

 • Hvordan utvikle en virksomhet som birøkter
 • Salgs- og markedsstrategier
 • Riktig prissetting av honning
 • Kortreist mat: Reko-ring og andre

Seminar/Webinar: Kompetansen til fremtidens birøkter >> Dato: Oktober-November

Læringsutbytter:
 • Klimaendringers effekter på birøkt
 • Hvordan tilpasse seg som birøktere
 • Hvor du skal lete etter informasjon for å holde deg relevant
 • Hvilke nettverk å koble seg til: internasjonale/nasjonale konferanser, møter, nettgrupper, forskning

Bigårdsbesøk 6: Lørdag 25. november, 12:00-13:30

Her lærer vi alt om oksalsyrebehandlingen mot varroamidden. Vi gjør behandlingen sammen og diskuterer deretter eventuelle spørsmål om behandlingen.

FAGLÆRERE

SVEIN HEGGEDAL er pedagog og lokallagsleder i Fet birøkterlag. Svein har over 40 års erfaring som birøkter, og har vært ansvarlig for det birøkterfaglige innholdet i ByBis grunnkurs siden 2012. 

RAGNA RIBE JØRGENSEN er idéhistoriker, medgrunnlegger av ByBi, «Årets birøkter» 2019 og leder for ByBi HonningHub.

IDIL AKDOS – er agroøkolog og faglig leder i ByBi. Hun er også grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager.

 

Sjekk ut Grunnkurs i birøkt 2022 her