Med glede annonserer ByBi et nytt ungdomprogram: Birøktakademiet UNG! Gjennom dette programmet tilbyr ByBi 5 gratisplasser til ungdom på vårt omfattende og interaktive birøkterkurs; Birøktakademiet. Dette har blitt en realitet takket være den generøse støtten fra Kolonihagen.

Honningbier har vært en del av naturen rundt Oslo og omegn siden middelalderen og er en integrert del av det økologiske samspillet og det lokale landbruket. Mange birøktere og honningbier har siden 1950-årene forsvunnet fra byen vår, vi regner med en reduksjon på rundt 50%. Samtidig skjer det en «forgubbing» i næringen, hvor gjennomsnittsalderen er nesten 60 år. På den andre siden trenger ungdom grønne muligheter, støtte og veiledning for å finne ut hvordan de kan bidra til en bedre verden. Derfor er ByBi interessert i å etablere et ungdomsprogram og sponser 5 unge birøktere på deres reise! Gjennom dette programmet tar ByBi sikte på å utdanne neste generasjon birøktere, hjelpe dem med å starte nettverk og bygge selvtillit og kompetanse. Dette vil være en flott mulighet for ungdommer som er inspirert av naturen, interessert i pollinatorer og muligens ønsker å drive birøkt som hobby eller profesjon i fremtiden!

For å søke på dette programmet, trenger du ikke forkunnskaper om pollinatorer og birøkt. Men det er viktig å ha nysgjerrighet og motivasjon for å lære om honningbier og å jobbe med dem! Ved Birøktakademiet vil du få en meget grundig utdanning og tett veiledning for å lykkes som birøkter. Du vil lære alt om det fascinerende livet til bier i bikubene, birøkterens ansvar og honningproduksjon!

I dette søknadsskjemaet vil vi at du skal fortelle oss hva som driver deg til å bli birøkter og hva du håper å oppnå gjennom dette programmet!

Sesongplanen av Birøktakademiet finner du her! 

MÅL

 • Å fremme bevissthet rundt verdien av pollinatorer, og utdanne ungdommer om bienes liv, birøkt og honningproduksjon
 • Å gi ungdommer en mulighet til å oppleve ansvar og glede gjennom birøkt
 • Å gi ungdommer en mulighet til å engasjere seg i en profesjon og få mulighet til å drive birøkt som deltids- eller heltidsnæring.

TILBUD

 • 5 plasser på Birøktakademiet-programmet og Local Buzz Andelsbirøkterlag
 • Bidrakt, hansker og bøker

KVALIFIKASJON

 • Søkere må være i alderen 16 til 25 
 • Søkere må være bosatt i Oslo
 • Søkere må ha tillatelse og samtykke fra foreldre (hvis yngre enn 18)
 • Søknaden må sendes til Bybi senest 7. april 2023

UTVALG

 • Deltakere velges av ByBi-komiteen
 • Komiteen vil arrangere intervju med potensiell deltakere mellom 11-12 april