Bier i byen

12. oktober 2018


Bier og birøkt i Oslo er slett ikke noe nytt. I tidligere tider var det bikuber over hele byen, og byfolk produserte honning som binæring. I dag gjør mangfoldig og en variert og usprøytet beplantning til at biene trives godt her i Oslo. Byhonningen vår har vitenskapelig vist seg å være av ypperste kvalitet.

Urban birøkt gir byfolk en mulighet til å møte et naturvesen som i liten grad er temmet av mennesket. Vi får mulighet til å lære om bienes fascinerende liv. ByBi jobber for at urban birøkt skal være sikker og ansvarlig, til alles beste – både honningbier, humler, solitærbier, røktere og naboer. ByBi har derfor klare retningslinjer for hvordan røkteren med enkle tiltak skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer, god honningkvalitet og i tillegg tar vare på naturmangfoldet.

  • Du kan laste ned ByBis retningslinjer her
  • Forskrift om birøkt finner du her
  • Forskrift om honning inkl. merking finner du her
  • Merkeregler av honning finner du her
  • Generell informasjon om prod. og salg av honning finner du her
  • Mattilsynets skjema for opprettelse og endring av bigård finner du her
  • Kart over bigårder i Norge ser du her
  • Oslo kommune prosedyre for urban birøkt her Du søker om bigårdsplassering på kommunal grunn til Helene Berger/BYM E-post
  • Sårbarhetssoner med særdeles rikt biologisk mangfold ser du her

 

Slik hjelper du pollinatorene

Pollinatorene gis omfattende støtte verden over, i nasjonale og internasjonale tiltak. I Norge ble Nasjonal pollinatorstrategi lansert i mars 2018, med formål å bedre pollinatorenes levevilkår i landet vårt. Strategien ledes av Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet, og støttes av store aktører som Norsk Hageselskap, Universitetene, kommuner og fylkeskommuner, Statens Vegvesen, Forsvarsbygg, Avinor, Norges Birøkterlag, Mattilsynet  mfl.

I byene trenger bier, humler, sommerfugler og alle andre pollinatorer både mat og bolig hele året. Har du sett den flotte humleplakaten som viser Norges 35 arter? Bestill en plakat, og inviter nabolaget til en lokal humlevandring. Humler er i familien bier, det er også våre 172 arter av solitærbier.

Planter du bievennelig mat og bygger et insektshotell, gjør du en viktig jobb for byens minste innbyggere. I prosjektet pollinatorpassasjen knytter vi sammen alle byens initiativer, fra kommunens blomsterenger til din egen verandakasse. I Blomstermenyen finner du tips til velsmakende vekster som vil invitere massevis av pollinatorer til ditt nærmiljø.

I et samarbeid mellom ByBi og Mester Grønn har vi utviklet pollinatorinformasjon rettet mot barn. Dette består av et informativt hefte og en flott plakat. Enda litt mer informasjon finner du i disse tre publikasjonene Bie elsker blomst, Bie søker blomst og Bier & Blomster.