Bier i byen

12. oktober 2018


Bier og birøkt i Oslo er slett ikke noe nytt. I tidligere tider var det bikuber over hele byen, og byfolk produserte honning som binæring. I dag gjør mangfoldig og en variert og usprøytet beplantning til at biene trives godt her i Oslo. Byhonningen vår har vitenskapelig vist seg å være av ypperste kvalitet.

Urban birøkt gir byfolk en mulighet til å møte et naturvesen som i liten grad er temmet av mennesket. Vi får mulighet til å lære om bienes fascinerende liv. ByBi jobber for at urban birøkt skal være sikker og ansvarlig, til alles beste – både honningbier, humler, solitærbier, røktere og naboer. ByBi har derfor klare retningslinjer for hvordan røkteren med enkle tiltak skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer, god honningkvalitet og i tillegg tar vare på naturmangfoldet.

 • Du kan laste ned ByBis retningslinjer Sikker og ansvarlig urban birøkt 2017
 • Forskrift om birøkt finner du her
 • Forskrift om honning inkl. merking finner du her
 • Merkeregler av honning finner du her
 • Generell informasjon om prod. og salg av honning finner du her
 • Mattilsynets skjema for opprettelse og endring av bigård finner du her
 • Kart over bigårder i Norge ser du her
 • Oslo kommune prosedyre for urban birøkt her Du søker om bigårdsplassering på kommunal grunn til Helene Berger/BYM E-post
 • Sårbarhetssoner med særdeles rikt biologisk mangfold ser du her
 • Nasjonal pollinatorstrategi finner du her
 • Blomstermeny les her
 • Les om de ville pollinatorerene her