Vi samarbeider med bedrifter om en rekke ulike initiativer som både konkret bidrar til å bedre levevilkårene for pollinerende insekter og sprer kunnskap og engasjement om bienes liv og virke. En av våre bedriftspartnere er NORDR, og vi er stolte over å ha dem med på laget.

NORDR er opptatt av å tilføre sine prosjekter, og prosjektets nabolag, økte grøntarealer i forhold til situasjonen før de bygger. De utvikler ofte boligprosjekter på tidligere næringseiendommer, og andelen grønne arealer mangedobles gjerne når boligprosjektet er realisert. Boligene de bygger er smarte, solide og bærekraftige som er like bra utenfor husets fire vegger som på innsiden, og bidrar til levende, trygge og gode nabolag.

Hvorfor samarbeider NORDR og ByBi? 

Et av ByBis formål er å jobbe for å bedre livsvilkårene for pollinerende insekter. Her spiller eiendomsaktører en viktig rolle. NORDR har vist at de er fremoverlente, både når det kommer til å legge til rette for biologisk mangfold og urban dyrking. Derfor er vi veldig stolte over å kunne fremme bienes sak sammen.

Vi mener at det er viktig å bidra til en bærekraftig utvikling og bevare naturens mangfold, og støtter ByBi som en viktig aktør i dette arbeidet.

-NORDR 

Hvordan har samarbeidet vært?

NORDR har brukt ByBis tjenester både for å heve de ansattes kunnskapsnivå om pollinerende insekter, og også for å tilrettelegge for at NORDR sine prosjekter er ambisiøse når det kommer til å tilrettelegge for biologisk mangfold. Vi har hatt årlige omvisninger på Gartneriet, Bygdøy Kongsgård. Trivelige anledninger som skaper engasjement og glede blant de ansatte.

Samarbeidet mellom ByBi og NORDR har vært godt. Vi har flere ganger vært på bigårdsbesøk på Gartneriet med våre ansatte og vi har fått deltatt på honningsmaking. I tillegg deltok vi i NM i Honning med honning fra vår egen bedriftskube der dronning Fru Nordr regjerer. Navnet fikk hun gjennom en navnekonkurranse blant de ansatte.

– NORDR

Hvilke andre satsinger har NORDR innenfor bærekraft?

Vi har en egen bærekraftsdirektør som jobber utelukkende med dette. Vi likestiller våre klimamål med våre økonomiske mål, og forplikter oss til å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2025. Vår ambisjon er å leve opp til målene i Paris-avtalen. Vi strever etter å gjøre det mulig å leve klimavennlig i nyproduserte boliger, for eksempel gjennom å utvikle energieffektive boliger og planlegge områder så behovet for egen bil minimeres. Alle våre prosjekter BREEAM-sertifiseres. 

-NORDR

 

Vil du bli ByBi Bedrifstpartner?  

Som ByBi bedriftspartner får du et partnerskap skreddersydd etter din bedrifts ønsker og behov. Vår ambisjon er å tilby dere en unik mulighet til å oppleve bienes fascinerende verden på nært hold, og gi dere muligheten til å angripe en av verdens store miljøutfordringer på en praktisk og inspirerende måte. Ønsker du å bli partner eller er du bare nysgjerrig, trykk her for å lese mer om ByBi bedriftspartnere