Det er med stor glede og entusiasme at ByBi skal samarbeide med HANEN og Norges Birøkterlag med å arrangere NM i Honning! 

Fv: Bendik Walderhaug Haug fra ByBi, Julie Øyan fra HANEN og Astrid Bjerke Lund fra Norges Birøkterlag

ByBi, HANEN og Norges birøkterlag skal arrangere NM i Honning 2023!

Etter den store suksessen NM i honning oppnådde i fjor, ønsket vi å gjøre årets NM enda større og bedre. Derfor tok vi, sammen med Norges Birøkterlag, kontakt med HANEN for å se om de kunne bistå som prosjektleder, og det takket de ja til!

Arrangementstyret består av ByBi, HANEN og Norges Birøkterlag. HANEN med sin ekspertise som prosjektleder, vil sørge for en smidig gjennomføring av NM i honning, mens ByBi og NORBI vil bidra med spisskompetanse fra ByBi Honninghub, samt rekruttering, kommunikasjon og evaluering.

 

Feiring av honning og birøkterne

Bedømming, premieutdeling og festmiddag skal gjennomføres i Oslo i slutten av januar 2024. Dette er mer enn bare en konkurranse- det er en feiring av den utrolige innsatsen som birøkterne legger ned for å produsere honning av høy kvalitet!

Som alltid, ønsker vi at NM i honning skal hylle birøkterne her i Norge. Norsk birøkt har lang tradisjon som et solid og ærlig håndverk. NM i Honning skal støtte norske birøkteres stolthet over honningen sin og motivere til økt produksjon og innovasjon. NM i Honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke mangfold av ulike norske honninger

Det har alltid vært stor oppslutning om NM i honning blant birøkterne, men også lagt beslag på utallige frivillige timer og arbeidstimer i ByBi. Det er helt avgjørende for konkurransens fremtid at aktører som HANEN og Norges Birøkterlag nå kommer inn med full styrke på arrangørsiden. Det gir oss i ByBi trygghet og ny giv til å fortsette å satse på NM i honning!

Bendik, daglig leder i ByBi

NM i Honning er en unik anledning til å feire norsk birøkt, sette fokus på mangfoldet av honning i Norge og bidra til økt etterspørsel etter norsk honning. Vi ser frem til en fantastisk begivenhet i januar 2024, og vi oppfordrer alle birøktere i Norge til å delta og være med på å skape en lys fremtid for norsk honning.

Vi gleder oss til et summende samarbeid!

 

Her kan du lese hva HANEN har å si om samarbeidet.