ByBi HonningHub hadde en spennende reise i 2020 med arrangering av NM i Honning. Vi er stolte av den store iveren, 136 birøktere deltok med hele 206 honninger – Danmark var stolte av sin rekord på 47 honninger, Sverige arrangerer ikke mesterskap. Dette viser at norske birøktere er stolte av honningen sin, og ønsker å utforske dens potensialer.

Vi har stor tro på at et NM i Honning er et godt verktøy til mobilisering og kunnskapsheving av birøktere, og til å øke forbrukeres interesse for honning. Jobben som kreves av arrangementskomiteen er imidlertid svært omfattende. Vår innsats var i fjor til stor del basert på frivillighet, noe vi ikke har anledning til fremover.

HonningHub har innledet et samarbeid med Bergenske og Sotra Birøkterlag ved leder Vegard Helland og birøkterkonferansen Vossamøtet. Vi ønsker å forankre NM i Honning i hele Norge ved å mobilisere alle landets lokallag til engasjement. Vi ønsker at NM skal være et nasjonalt samarbeid slik at hele røkter-Norge er med å forsterke stolthet over bienes fabelaktige produkt og røkternes og bienes flittige innsats.

Med et NM i Honning 2021 som målsetning, har Vegard tatt kontakt med alle lokallag og fylkeslag i Norge med forespørsel om innsats. Her åpnet vi for både deltakelse i arrangering, et økonomisk bidrag av fritt beløp, eller kun en applaus. Vi takker alle svarene vi fikk. Vegard tok også på seg ansvaret om å søke midler til arrangering av NM i år.

Vi har dessverre ikke fått inn nok midler for å gjennomføre NM 2021. Men vi har mange tanker om gjennomføring til neste år, dere vil bli informert. Vi arrangerer en fritt ord NM-samling under Vossamøtet 22-24 oktober 2021 – håper vi sees der!

Vi gleder oss til å smake på deres honninger i 2022.

God sesong fra
Vegard og HonningHub ved Synne, Anastasiya og Ragna