Fra Honey Authenticity Network

Tekst: Ragna Ribe Jørgensen, ByBi HonningHub
1. juli 2023

Jeg lærte under min utdannelse i honningsensorikk i Bologna at det i fire land kreves merking av opprinnelsesland på honningetiketter: Italia, Kroatia, Hellas og Kypros. Nå meldes det om lik lovregulering i Norge også.

Slik sporbarhet er en viktig nøkkel til en suksessfull røkternæring. Det mener Apimondia, verdens autoritet innen birøkt, som forteller om en dramatisk utvikling hvor billig juksehonning flommer over verdensmarkedet og presser ærlig honning på pris – så mye at deres omfattende dokument Statement on fraud fra 2019, uttaler at birøktere er en «. . . endangered species».

Jeg ble oppringt av Nationen tidligere i år. De tok utgangspunkt i The Guardian som i mars skrev om en EU-undersøkelse som viste at 46% av importhonninger i EU er forfalsket. Artikkelen ble raskt spredt viralt. Slike presseoppslag har en viktig virkning i å opplyse publikum om den alvorlige situasjonen.

I artikkelen refererte jeg til Apimondia-uttalelsen og til en av verdens fremste eksperter på honningforfalskning, landbrukstekniker Etienne Bruneau. Bruneau er del av både Apimondia og EUs Copa-cogeca. Han forteller at det er så store gevinster å tjene på juksehonning, at ikke bare er honning et av de mest forfalskede produkter i verden, men det antas at hele tredjedelen som selges som honning globalt er forfalsket.

Det finnes flere analysemetoder. Fx er en sukkersirup-innblanding nå lett å avsløre. Det er imidlertid et kappløp mellom svindlere og analysemetoder forteller Gudrun Beckh, koordinator for IHC, International Honey Comission (Apimondia) og en CEO i QSI laboratoriene i Bremen, hvor hun har analysert honning i mange år. Juks nå innebærer slikt som kjemisk fremstilt designerhonning uten bier, og høsting av nektar med ettertørking i store industrilokaler. Og Bruneau følger opp med å hevde at å avsløre juks i praksis er umulig. Om importhonning til Norge klarer å unngå forfalskede partier, slipper vi å undre oss over når lovendringen realiseres.

Apimondia understreker viktigheten av å bygge opp kunnskap blant birøktere, forselgere og forbrukere. Parallelt er det avgjørende, understreker Bruneau, at merking av alle opprinnelsesland må bli påkrevet. Neste steg … sporbarhet til birøkteren.

Jeg ble gjort oppmerksom på lovendringen i Honningcentralens annonse i siste Birøkteren (5-2023). HC applauderer endringen, og det betyr mye for norsk birøkts fremtid. Jeg har forsøkt å få tak i Mattilsynet for å få detaljer, uten hell foreløpig. Dette er en skikkelig gla`melding å ha med seg inn i sommerferien.

Mer lesing:
Apimondia Statement On Fraud
Tar vi honningforfalskning på alvor?
Netflix: Rotten-serie, om honningforfalskning
Honeygate

FOTO: Walter Haefeker, President. European Professional. Beekeepers Association. Fra kinesisk honningindustri, hvor umoden honning (dvs fremdeles nektar) høstes og ettertørkes i store ståltanker. Pollen og sukker tilsettes for å etterligne ekte honning.

Fra Ron Phipps: Honey Authenticity