Levevilkårene til pollinatorene er utfordrende. Arealendringer med tap av boplasser og mattilgang, gjengroing og bruk av plantevernmidler er hovedårsakene til at vi får færre bier i Norge. Pollinatorene gis omfattende støtte verden over, i nasjonale og internasjonale tiltak, politiske vedtak, bedrifter og privatpersoner.

Dette kan du gjøre for å hjelpe:

Losji: Gi pollinatorene et sted å bo. Mange solitærbier eller villbier som de også refereres til søker tilflukt i døde trær, inne i kvisthauger eller graver seg ned i sanden. Humlene våre flytter gjerne inn i forlatte musehull. La det gjerne være igjen litt rot i hagen eller sett opp et insektshotell.

ByBi har utviklet dette hotellet i samarbeid med ByBi v/Ane og Gordon og arkitekt Andreas Tjeldflaat. Bygging og tilpassing av Nikolai Kolstad. Nedlastbar fil for å lage selv kommer

Kost: Akkurat som oss mennesker liker insektene våre variert kost. Sørg for at det alltid er noe som blomstrer på terrassen din, eller i hagen. Unngå å slå plenen så ofte, slik at løvetann og kløver kan vokse.

I Blomstermenyen finner du tips til hvordan du kan lage en meny som blomstrer fra vår til senhøst.

Visste du at…

  • Bier er pelsdyr og pollenkornene fester seg på kroppen deres nesten som en borrelås.
  • Solitære bier bor alene og legger mellom 5 og 15 egg i løpet av livet.
  • Noen av dem er avhengig av mat hver 250 meter, og derfor er det viktig at vi har en blomstrende by.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid med NINA og NMBU utviklet brosjyrer og plakater som forteller Norges 35 humlearter og 170 solitærbiearter.

Hefter:
Humlebrosjyre
Solitærbie brosjyre

Plakater:
Humleplakat
Solitærbier plakat