Insektshotell til solitærbier


Solitærbier trenger kost og losji

Levevilkårene til pollinatorene er utfordrende. Arealendringer med tap av boplasser og mattilgang, gjengroing og bruk av plantevernmidler er hovedårsakene til at vi får færre bier i Norge. Pollinatorene gis omfattende støtte verden over, i nasjonale og internasjonale tiltak, politiske vedtak, bedrifter og privatpersoner.

Dette kan du gjøre for å hjelpe:

Losji: Gi pollinatorene et sted å bo. Mange solitærbier eller villbier som de også refereres til søker tilflukt i døde trær, inne i kvisthauger eller graver seg ned i sanden. Humlene våre flytter gjerne inn i forlatte musehull. La det gjerne være igjen litt rot i hagen eller sett opp et insektshotell.

ByBi har utviklet dette hotellet i samarbeid med ByBi v/Ane og Gordon og arkitekt Andreas Tjeldflaat. Bygging og tilpassing av Nikolai Kolstad. Nedlastbar fil for å lage selv kommer

Kost: Akkurat som oss mennesker liker insektene våre variert kost. Sørg for at det alltid er noe som blomstrer på terrassen din, eller i hagen. Unngå å slå plenen så ofte, slik at løvetann og kløver kan vokse.

I Blomstermenyen finner du tips til hvordan du kan lage en meny som blomstrer fra vår til senhøst.

Visste du at…

  • Bier er pelsdyr og pollenkornene fester seg på kroppen deres nesten som en borrelås.
  • Solitære bier bor alene og legger mellom 5 og 15 egg i løpet av livet.
  • Noen av dem er avhengig av mat hver 250 meter, og derfor er det viktig at vi har en blomstrende by.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid med NINA og NMBU utviklet brosjyrer og plakater som forteller Norges 35 humlearter og 170 solitærbiearter.

Hefter:
Humlebrosjyre
Solitærbie brosjyre

Plakater:
Humleplakat
Solitærbier plakat