Lær om ville bier

5. juli 2019


Om humler og solitærbier

Foto: ByBi/ Ragna R Jørgensen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid med NINA og NMBU utviklet brosjyrer og plakater som forteller Norges 35 humlearter og 170 solitærbiearter.
Humlebrosjyre
Solitærbie brosjyre
Humleplakat
Solitærbier plakat