Om honningbier og villbier


Planetens grøntsoner er kraftig endret og pollinatorenes levevilkår er skrenket inn. I kjølevannet ser vi en til tider heftig debatt hvor honningbier anklages for å utkonkurrere ville pollinatorer. 

Tora Frogner-Økland kombinerer sin kyndighet som birøkter og som biolog og gir oss en solid forståelse av bakgrunnen for debatten.