Tora Frogner-Økland kombinerer sin kyndighet som birøkter og som biolog og gir oss en solid forståelse av bakgrunnen for debatten.