Honning som hostemedisin


Dette er GREAT NEWS. Endelig! Selv om honning er brukt i sykehus en stund, også i Norge (sårbehandling), så anses dette som alternativ medisin og er dermed ennå ikke anerkjent.

NICE, National Institute for health and care excellence, i England anbefaler honning som hostemedisin. Og NICE er ikke hvem som helst. Deres vitenskapelige konklusjoner blir lyttet til internasjonalt, også av norske helsemyndigheter.

Les mer om saken på NRKs nettside.