ByBi grunnkurs i birøkt

Grunnkurs i birøkt 2022

ByBi grunnkurs i birøkt er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.

Vi har siden vår etablering i 2012 tilbudt grunnkurset. Vi har strukturert kurset med inspirasjon fra Norges Birøkterlags kurs for nybegynnere, og har over årene utvidet og spisset pensumet til å bli en solid og populær røkterutdannelse som gir et godt fundament til å bli en dyktig birøkter.

Utdannelsen starter på våren hvert år og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Fra mai starter hovedtrekkene, dvs de store beitemulighetene, og birøkterne vurderer bistyrke og bygging av avlegger, driver svermforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juni og august er biene opptatt med eggleggingen som blir til vinterbier, disse som skal følge dronningen gjennom vinterkulden. Deretter foregår slynging, honningbehandling, honningsmaking, og til sist innvintring utpå senhøsten.

Det teoretiske materialet formidles digitalt over syv deler. I etterkant av hver del inviterer vi til spørsmål og svar med faglærerne via zoom. ByBi arrangerer tre praksisøkter i bigårder i Oslo. Her møter du faglærerne og får bli med på ulike røkterprosedyrer. ByBi har en online faddertjeneste på facebook hvor du kan få tips og råd gjennom sesongen. Og vi sender ut nyhetsbrev hver måned i sesongen med nyttige røktertips.

Du vil få grundig veiledning om hva som trengs av utstyr til din birøkt, og vi henviser til de ulike utsalgssteder som finnes (enkelte har nettbestilling med levering om du bor litt avsides). I tillegg får du informasjon om god bigårdsplassering og om de offentlige forskrifter som må følges. Vi tilbyr røktere i Oslo og omegn å kjøpe bifolk gjennom våre kontakter av profesjonelle røktere. Til dere fra andre deler av landet, veileder vi om mulige steder å kjøpe bifolk i deres lokalmiljø så langt det finnes.

Kommer du fra andre deler av Norge enn Oslo og omegn, kan du velge å kun bli med på teoriøktene gjennom ByBi. Praksis må du da skaffe deg i ditt lokalmiljø. Det finnes lokale birøkterlag over hele Norge, og vi vil veilede deg til ditt lag. Du må påregne deg kostnader for praksisøkter.

PRISER

Teori og praksis: Kr 4800,-: syv foredragsbolker (kombinasjon fysiske- og digitale møter) og tre bigårdsbesøk. Samt tilgang til vår online fadder.
Kun teori: Kr 3400,-

LÆREBOK

Læreboken «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen er inkludert i kursavgiften.

HVA KOSTER DET Å STARTE MED BIER?

ByBi gir veiledning til hvordan du kjøper bier og utstyr. Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti at det er nok bifolk til salgs til alle første året. Bifolk er jo ikke hyllevare. Disse avles opp på våren av ulike profesjonelle birøktere, antall er avhengig av vinteren, været, fôr-tilgang etc. Vi anbefaler alle nybegynnere å kjøpe nytt utstyr. Det er ulovlig å innføre brukt utstyr fra utlandet som har organisk materiale som bier, voks eller brukt kubeutstyr. Dette kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

Priser ligger på ca 5500,- per bifolk
Start-kit med utstyr ca 3400,-
Hansker og drakt ca 900,-
Kostnader for evt ekstra utstyr, samt honningbearbeiding må også inkluderes.

SKJEMAER

Offentlige forskrifter, prosedyrer for birøkt mm – se her

SESONGPLAN FOR 2022

Med forbehold om endringer.

TEORI, DIGITALT

Du får tilsendt videoer i forkant av hvert digitale treff. Her har du mulighet til å stille spørsmål om alt du lurer på. Hvert digitale treff holdes mellom kl 18.00 og 19:30:

Teoridel 1 Onsdag 23. februar
Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterlag. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.
Teoridel 2 Onsdag 16. mars
Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.
Teoridel 3 Onsdag 6. april
Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringstjeneste nasjonalt og globalt. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge.
Teoridel 4 Onsdag 8. juni
Juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger, om det nyttige snellgrovebrettet, samt om innhenting av svermer. ByBi har en egen svermfangertjeneste i Oslo og du vil bli invitert til å bli med – å hente svermer er gøy! Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk.
Teoridel 5 Onsdag 10. august
August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.
Teoridel 6 Onsdag 14. september
Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi inviterer deg til å ta frem din egen, vi smaker på det fascinerende mangfold av smaker honning kan gi. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.
Teoridel 7 Onsdag 16. november
Her lærer du om behandling mot varroamidd i kubene dine (møtet avsluttes klokken 19:00)

PRAKSIS I BIGÅRDEN

Praksisen ute er væravhengig. Det vil komme påmelding til de forskjellige bigårdene og tidspunktene. Bigårdsbesøkene vil være klokken 12:00 og 14:00:

Praksis 1 Søndag 24. april
Praksis 2 Søndag 12. juni
Praksis 3 Søndag 14. august
Frivilling: 21. juni. Omvisning i Botanisk hage med fokus på blomster og ville pollinatorer (klokken 18:00 og 19:45)

FAGLÆRERE

SVEIN HEGGEDAL Kursleder og faglig rådgiver i ByBi, lagsleder i Fet røkterlag, pedagog. HÅKON BERG SUNDET ByBis faglige leder, hovedansvar for ByBis bigårder, økolog. RAGNA R JØRGENSEN leder for ByBi HonningHub, fokus på bærekraft og birøkt, idehistoriker.

 

Vårt nye grunnkurs i birøkt for 2023 ByBi Birøktakademiet