Kurs, ByBi Birøktakademiet

ByBi Birøktakademiet 2024

ByBi Birøktakademiet er et omfattende og integrert kurs som kombinerer teoretisk og praksisbasert kompetansebygging i stedet for et grunnkurs for nybegynnere. Vårt mål er å hjelpe deg å utvikle deg som en selvsikker, kunnskapsrik og dyktig birøkter, som forstår det komplekse forholdet mellom pollinatorer og natur og de skremmende effektene av klimaendringer i birøkt. Vårt kurs er en fin arena for å knytte nettverk med andre som deler interessen for bier og birøkt.

Birøktakademiet er vårt grunnkurs i birøkt for 2024 og er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. ByBi har vært en betydelig pedagogisk aktør på birøkterarenaen siden 2013. Hvert år arrangerer ByBi grunnkurs, fagkvelder og andre kurs som er pent å pirre nysgjerrigheten til aspirerende birøktere. Under våre grunnkurs ser vi som regel behovet for tett veiledning og praktisk arbeid. Fra og med 2023 har vi i større grad integrert dette behovet i pedagogikken vår. Følgelig har vi diversifisert og utviklet utdanningsprogrammene våre for å gjøre dem mer helhetlige, så det vil være mulig å dekke ulike læringsinteresser og behov innenfor birøktermiljøet.

BIRØKTERAKADEMIET INKLUDERER

 • 6 fysiske teorikvelder, med en sterkere pedagogisk struktur på Gartneriet Bygdø Kongsgård
 • 6 bigårdsbesøk
 • Deltakelse på ByBi sin honninghøsting og
 • Slyngedager på eget slyngerommet på Bygdø Kongsgård
 • Dugnader, omvisning på Gartneriet markedshage
 • Webinar om småskala birøkting og økonomiske løsninger
 • Læringsplatform: Miro med rikt innhold (videoer, blogger, bøker..) som deltakere vil kunne beholde etter kurset
 • ByBi medlemskap: medlemstjenester (kjøp av bifolk, felles slyngerommet, ferdig oksalsyre..)
 • Fagkvelder til redusert pris, så det blir enklere å sette opp egne bikuber og utvikle seg som birøkter!
 • Låne bidrakt
 • Fadderskap: digitalt, månedlig, engelsk
 • Kan delta på 3 teorideler i 2025 gratis

Denne helhetlige pedagogikken vil tillate deltakerne å implementere teorien fra klasserommet til faktiske situasjoner ved bikuber.
Vi tror denne utdannelsen/trening vil skape et solid grunnlag for din vellykkede fremtid innen birøkt og i arbeidet med å beskytte pollinatorer.

LÆREBØKER

Følgende pensumbøker er inkludert i kurset.

 • «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, 2021
 • «Ingar’sis birøkt» av Roar Ree Kirkevold basert på Ingar Tallakstad Lies kunskap.
 • «Honningbehandling – pollen og propolis» av Norges Birøkterlag, 2021
 • «Honninghefte» av Ragna R. Jørgensen, 2023

SESONGPLAN FOR 2024

Teorikveldene er fysiske, vi møtes på Gartneriet på Bygdøy. Teorikveldene inkluderer presentasjoner av våre lærerne og diskusjoner rundt spørsmålene dere har. Dere får tilsendt info om måneden, presentasjonen, videoer eller andre læringsmateriell til å stimulere dere i forkant av hvert treff. Hvert treff holdes mellom kl 18:00-21:00. 

Biegårdsbesøkene foregår i ulike bigårder i Oslo. Grupper vil på forhånd motta en liste over hva de skal observere under praksisen. Under hvert bigårdsbesøk vil dere diskutere for å forstå hva vi så ved bikuben, hva vi gjorde og hvorfor. Der vil vi oppfordre dere til å stille spørsmål rundt praksisen som var forvirrende eller overraskende for dere. Bigårdsbesøkene skal forankre det praktiske arbeidet til teori. 

Praksisen ute er væravhengig. Det vil komme påmelding til de forskjellige bigårdene og tidspunktene. Bigårdsbesøkene starter klokken 12:00 og varer rundt 1,5 time hver gang, avhengig av årstid og oppgavene!

29.02.2024 BEEBasic 18:00-20:00 Det Norske Teatret
14.03.2024 Teoridel 1 18:00-21:00 Gartneriet Spiseri
11.04.2024 Teoridel 2 18:00-19:30 Gartneriet Spiseri
20.04.2024 Bigårdsbesøk 1 12:00-13:30 Gartneriet
24.04.2024 Dugnad 16:00-19:00 Stabburet
14.05.2024 Teoridel 3 18:00-21:00 Gamlebyen Loft
25.05.2024 Bigårdsbesøk 2 12:00-13:30 PwC
13.06.2024 Teoridel 4 18:00-21:00 Gamlebyen Loft
22.06.2024 Omvisning på Vestre Gravlund 11:00-12:00 Vestre Gravlund
22.06.2024 Bigårdsbesøk 3 12:00-13:30 Vestre Gravlund
28-29-30 juni Honninghøsting ByBi sine bigårder
15.08.2024 Omvisning på Gartneriet Markedshage 17:30-18:00 Gartneriet
15.08.2024 Teoridel 5 18:00-21:00 Gartneriet Spiseri
24.08.2024 Bigårdsbesøk 4 12:00-13:30 Dronningparken
uke 35/36 Honninghøsting ByBi sine bigårder
17.08 & 14.09 Slyngedag 10:00-16:00 Bygdø Kongsgård slyngerom
19.09.2024 Teoridel 6 18:00-21:00 Gartneriet Spiseri
15.10.2024 Webinar: smallscale beekeeping and economic solutions 18:00-19:15 Digital
19.10.2024 Bigårdsbesøk 5 (Smakskurs) 12:00-13:30 Gartneriet
23.11.2024 Bigårdsbesøk 6
Varroabehandling
12:00-13:30 Clarion Hotel the Hub

Rull ned for mer informasjon om kursdelene ⬇⬇⬇

FAGLÆRERE

SVEIN HEGGEDAL er pedagog og lokallagsleder i Fet birøkterlag. Svein har over 40 års erfaring som birøkter, og har vært ansvarlig for det birøkterfaglige innholdet i ByBis grunnkurs siden 2012. 

RAGNA RIBE JØRGENSEN er idéhistoriker, medgrunnlegger av ByBi, «Årets birøkter» 2019 og leder for ByBi HonningHub.

IDIL AKDOS – er agroøkolog og faglig leder i ByBi. Hun er også grunnlegger av Local Buzz andelsbirøkterlag og har tidligere jobbet med urbant landbruk og sosialt entreprenørskap i Oslo Living Lab og Nabolagshager.


HVA KOSTER DET Å STARTE MED BIER?

ByBi hjelper alle deltakere med å skaffe bier fra trygge avlere, og kjøpe riktig utstyr. Vi anbefaler alle nybegynnere å kjøpe nytt utstyr. Det er ulovlig å innføre brukt utstyr fra utlandet som har organisk materiale som bier, voks eller brukt kubeutstyr. Dette kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

Priser ligger på ca 5750,- per bifolk

Start-kit med utstyr ca 3500,-

Hansker og drakt ca 1250,-

Prisen for å ta reisen fra fersking til sertifisert birøkter – fra beeginner til beekeeper – er ca. 23.000,- kroner.

SKJEMAER

Offentlige forskrifter, prosedyrer for birøkt, Mattilsynets regler mm – SE HER


DETALJERT SESONGPLAN

BeeBasic: en introduksjon til birøkt >> 29. februar, 18:00-20:00

Dette blir første gang vi møtes. Vi ønsker å invitere til en engasjerende prat med Ane Johnsen. Ane vil gi en introduksjon til birøkt gjennom å lære om bisamfunnet og om hvilke arbeidsoperasjoner en birøkter må gjennomføre. Dette er også en mulighet til å bli kjent med hverandre og lære om dere motivasjoner og forventninger! 

Teoridel 1 >> Torsdag 14. mars, 18:00-21:00
Temaer:
 • Hvem er ByBi?
 • Honningbienes historie
 • Bigårdsplassering
 • Bienes anatomi
 • Aktuelt nå i bigården
Læringsutbytter:
 • Kjenne til ByBis operasjoner og medlemstjenester
 • Lære alt om kjøp av bier gjennom ByBi
 • Kjenne til honningbienes historie, kulturell betydning og tidlig interaksjon mellom menneske og honningbier
 • Forstå hvordan å velge en egnet bigårdsplass
 • Kunnskap om bienes anatomi 
 • Kjenne til status i bikubene tidlig på våren: vårutflukt, rengjøring
Beskrivelse: 
Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterlag. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.
Teoridel 2 >> Torsdag 11. april, 18:00-21:00
Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Bienes utvikling: Individ og samfunn
 • Fordeling av arbeid
 • Birøkt i Norge
 • Urban birøkt
 • Andre insekter 
 • Lover og regler
 • Kube- og røkterutstyr
 • Bienes produkter
Læringsutbytter:
 • Kjenne til status i bikubene på våren
 • Forstå individ og samfunn og hvordan bier utvikler
 • Kunnskap om norsk birøkt generelt
 • Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger
 • Kjenne til urban birøkt i Oslo
 • Kjenne til de andre insekter og om diskusjonen rundt konkurransen mellom honningbier og andre pollinatorer
 • Kjenne til bikuber og andre utstyr
 • Kjenne til hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utstyr
 • Kjenne til bienes produkter
Beskrivelse:
Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.
Bigårdsbesøk 1 >> 20 april
Læringsutbytter:
 • Forstå hvordan å tenne en røyker riktig
 • Kjenne til å være komfortabel rundt bier
 • Kjenne til å åpne en bikube 
 • Trener å ta notater
 • Forstå faktorene ved vår-evaluering
 • Forstå hvordan og hva skal observeres inne i bikuben 
 • Forstå hvordan å evaluere forstatus
Dugnad >> Onsdag 24. april, 16:00-19:00
Temaer:
 • Introduksjon til utstyr
 • Slyngerom organisering
 • Byggevoks i rammer: Voksinnsmelting 
Læringsutbytter:
 • Kjenne til de forskjellige delene av bikuben og slyngeutstyr
 • Kjenne til hvordan smeltes byggevoks i rammer

Beskrivelse: 

Vi kommer sammen for å sortere utstyr, lage inventarliste over hva vi har, hva vi skal kjøpe og hva vi skal donere. I løpet av denne dugnaden vil fere lære om delene av en bikube og mye annet birøktutstyr. Dere vil også forstå hvordan du lagrer bikuber mot voksmøllskadene. Det er noen morsomme aktiviteter også!
Teoridel 3 >> Tirsdag 14. mai, 18:00-21:00
Temaer:
 • Hva skjer i bigården aktuelt nå
 • Trekk
 • Sverming: forebygging, svermerus, svermeinnhenting, avlegger
 • Skaffe bier og neste skritt
Læringsutbytter:
 • Kjenne til status i bikubene sent på våren
 • Kjenne til lokale klimaforhold
 • Forstå faktorene som påvirker trekket og pollinering
 • Kjenne til de viktigste trekkplantene gjennom året
 • Forstå hvordan å forebygge svermering
 • Forstå hvordan å stoppe svermerus
 • Forstå hvordan å lage avleggere 
 • Forstå hva som er de viktigste før du etablerer dine nye bikuber
Beskrivelse:

Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Sent mai-tidlig juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger og om det nyttige snellgrovebrettet. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge, og hva du skal gjøre når du skaffer bier.

Bigårdsbesøk 2 >> 25 mai
Læringsutbytter:
 • Forstå hvordan man vurderer bistyrke og bikubesituasjon i forhold til trekk
 • Kjenne til ulike stadier av yngel
 • Forstå hvordan en fin tavle ser ut
 • Forstå hvordan å lage avlegger
Teoridel 4 >> Torsdag 13. juni, 18:00-21:00
Temaer:
 • Hva skjer i bigården aktuelt nå
 • Lokal flora og pollinering
 • Pollineringsindustri
 • Dronningen 
 • Bienes dansespråk
 • Pollen, nektar og honningdugg
 • Urbant birøkt
 • Foringskar
Læringsutbytter:
 • Forstå bienes rolle i lokal og global pollinering
 • Forstå bienes næringskilder: nektar, pollen og honningdugg
 • Hvordan takle dronningsrelaterte utfordringer
 • Lære om bienes oppførsel: dansespråk og duftspråk
 • Forstå foringtyper og foring i perioder uten trekk

Beskrivelse: 

Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringstjeneste nasjonalt og globalt. Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk, og om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring.

Bigårdsbesøk 3 >> 22 juni
Læringsutbytter:
 • Sørg for at bier har de optimale forholdene for å utvikle seg
 • Forstå birøkterens jobb i svermeforebygging og med å stoppe svermerus i praksis
 • Lære om hvordan å lage avlegger
 • Lære om varroa-gjennomgangen om sommeren
Honninghøsting – sommer >> 28-30. juni

Vi deler oss i grupper og hjelper til ByBis RøkterCrew med høsting fra våre urbane bigårder (Oscarshall, Gartneriet, Dronningparken). 

Teoridel 5 >> Torsdag 15. august, 18:00-21:00
Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Tavleanalyse
 • Høststell
 • Honninghøsting
 • Innvintring
 • Slynging
 • Tavlelager og vokssmelting
 • Biologisk mangfold
 • Naturlig-vis birøkt
Læringsutbytter:
 • Hvordan ser en fin tavle ut
 • Kontroll av bistyrke før innvintring
 • Riktig blanding og mengde for August/September
 • Når og hvordan høster vi honningen 
 • Krav til god innvintring
 • Hvordan behandler vi voksen
 • Få oversikt over alternativ birøktpraksis

Beskrivelse: August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.

Bigårdsbesøk 4 >> 24. august
Læringsutbytter:
 • Forstå god overgang til høsten: bistyrke og krav til innvintring
Honninghøsting – høst >> Aug 30-31, Sept 01-02

Vi deler oss i grupper og hjelper til ByBis RøkterCrew med høsting fra våre urbane bigårder (Oscarshall, Gartneriet, Dronningparken). 

Slyngedag >> 17. August og 14. September, 10:00-16:00

Vi deler oss i grupper og lære om å slynge honning fra tavlene. Det vil være på ByBi sitt eget slyngerom og dere vil delta på slynging i små grupper på skift.

Teoridel 6 >> Torsdag 19. september, 18:00-21:00
Temaer:
 • Aktuelt nå
 • Sykdom og parasitter
 • Vinterstell i bigården
 • Sertifisering
 • Honninghistorikk
 • Honningbehandling
 • Regler om honning
Læringsutbytter:
 • Overgang til vinter
 • Birøkterens forebygennde tiltak mot sykdommer og parasitter
 • Hvordan identisifierer sykdommer
 • Varroabekjempelse
 • Honning som medisin
 • Hva gjør vi med honning etter høsting
 • Lære om reglene om honning-merking
 • Diskutere hvordan hever vi verdien av norsk honning

Beskrivelse: 

Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.

Webinar:  Smallscale beekeeping and economic solutions>> 15. oktober, 18:00-19:15
 • Hvordan utvikle en virksomhet som birøkter
 • Salgs- og markedsstrategier
 • Riktig prissetting av honning
 • Kortreist mat: Reko-ring og andre
 • Andelsbirøkterlag
Bigårdsbesøk 5 >> 19. oktober, 11:00-12:30

En birøkter kjenner sitt landskap, slik den franske vinbonden kjenner sitt terroir. For vurdere nektarflyt og planlegge for høsting av ulike honningtyper, studerer birøkteren vegetasjon rundt bigården og ulike blomstringsrytmer, værprognoser og pollenvarsling.

Sensorisk analyse av honning er en like avansert disiplin som den som brukes for vin, olje eller ost. I denne workshopen vil vi diskutere hvordan å identifisere aromaer i honning, og hvordan vi vurderer honning som dommere i NM. Du vil også få muligheten til å smake gullmedalje-vinnende, utsøkte norske honninger og underlige utenlandske honninger med overraskende smaksprofil.

Vi inviterer deg til å ta frem din egen; du vil lær med oss å gjenkjenne og beskrive aromaer! Vi bruker sensoriske sjekklister, standard fargeguider og aromahjul for honning.

Bigårdsbesøk 6>> Lørdag 23. november, 12:00-13:30

Her lærer vi alt om oksalsyrebehandlingen mot varroamidden. Vi gjør behandlingen sammen og diskuterer deretter eventuelle spørsmål om behandlingen.

Sjekk ut Birøktakademiet 2023 her