Aktivitet: Grunnkurs i birøkt 2022

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 15. februar til 15. november

Datoer kommer.

Vi åpner for påmelding i januar.

Sett deg på venteliste ved å sende mail til post@bybi.no

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement