Aktivitet: Grunnkurs i birøkt 2022

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 15. februar til 15. november

Vi åpner for påmelding i januar 2022
Sett deg på venteliste ved å sende mail til hakon@bybi.no

ByBi grunnkurs i birøkt er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.

Vi har siden vår etablering i 2012 tilbudt grunnkurset. Vi har strukturert kurset med inspirasjon fra Norges Birøkterlags kurs for nybegynnere, og har over årene utvidet og spisset pensumet til å bli en solid og populær røkterutdannelse som gir et godt fundament til å bli en dyktig birøkter.

Utdannelsen starter på våren hvert år og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Fra mai starter hovedtrekkene, dvs de store beitemulighetene, og birøkterne vurderer bistyrke og bygging av avlegger, driver svermforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juni og august er biene opptatt med eggleggingen som blir til vinterbier, disse som skal følge dronningen gjennom vinterkulden. Deretter foregår slynging, honningbehandling, honningsmaking, og til sist innvintring utpå senhøsten.

Det teoretiske materialet formidles digitalt over syv deler. I etterkant av hver del inviterer vi til spørsmål og svar med faglærerne via zoom. ByBi arrangerer tre praksisøkter i bigårder i Oslo. Her møter du faglærerne og får bli med på ulike røkterprosedyrer. ByBi har en online faddertjeneste på facebook hvor du kan få tips og råd gjennom sesongen. Og vi sender ut nyhetsbrev hver måned i sesongen med nyttige røktertips.

Du vil få grundig veiledning om hva som trengs av utstyr til din birøkt, og vi henviser til de ulike utsalgssteder som finnes (enkelte har nettbestilling med levering om du bor litt avsides). I tillegg får du informasjon om god bigårdsplassering og om de offentlige forskrifter som må følges. Vi tilbyr røktere i Oslo og omegn å kjøpe bifolk gjennom våre kontakter av profesjonelle røktere. Til dere fra andre deler av landet veileder vi om mulige steder å kjøpe bifolk i deres lokalmiljø.

Kommer du fra andre deler av Norge enn Oslo og omegn, kan du velge å kun bli med på teoriøktene. Det finnes lokale birøkterlag over hele Norge som du kan knytte deg til. Vi veileder deg på rett kjøl.

PRISER

Teori og praksis: Kr 4800,- inkl lærebok (4600,- uten lærebok).
Kun teori: Kr 3400,- inkl lærebok (3200,- uten lærebok).
Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen

Hva koster det å starte med bier?

ByBi gir veiledning til hvordan du kjøper bier og utstyr. Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti at det er nok bifolk til salgs til alle første året. Bifolk er jo ikke hyllevare. Disse avles opp på våren av ulike profesjonelle birøktere, antall er avhengig av vinteren, været, fôr-tilgang etc. Vi anbefaler alle nybegynnere å kjøpe nytt utstyr. Det er ulovlig å innføre brukt utstyr fra utlandet som har organisk materiale som bier, voks eller brukt kubeutstyr. Dette kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

Priser ligger på ca 5500,- per bifolk

Start-kit med utstyr ca 3400,-

Hansker og drakt ca 900,-

Kostnader for evt ekstra utstyr og honningbearbeiding må også inkluderes.

SKJEMAER

Offentlige forskrifter, prosedyrer for urban birøkt – se her

SESONGPLAN FOR 2022

Med forbehold om endringer. I forbindelse evt. økt Covid 19, vil vi forsøke å tilfredsstille kursdeltakere på best mulig måte.

TEORI, DIGITALT

DU får tilsendt videoer i forkant. Og har mulighet til å stille spørsmål på de oppsatte kursdagene kl 18.00-19:30

Teoridel 1 Tirsdag 23. februar
Teoridel 2 Tirsdag 16. mars
Teoridel 3 Tirsdag 6. april
Teoridel 4 Tirsdag 8. juni
Teoridel 5 Tirsdag 10. august
Teoridel 6 Tirsdag 14. september
Teoridel 7 Tirsdag 16. november

PRAKSIS

Væravhengig. Sted kommer. Tidspunkt er kl 12:00 og kl 14:00

Praksis 1 Søndag 24. april
Praksis 2 Søndag 12. juni
Praksis 3 Søndag 14. august

FAGLÆRERE

SVEIN HEGGEDAL: Kursleder og faglig rådgiver i ByBi, lagsleder i Fet røkterlag, pedagog
HÅKON BERG SUNDET: ByBis faglige leder, hovedansvar for ByBis bigårder, økolog
RAGNA R JØRGENSEN: Leder for ByBi HonningHub, fokus på bærekraft og birøkt, idehistoriker

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement