OM HONNINGBIENE

Urbane honningbier og birøkt er slettes ikke noe nytt – i tidligere tider var det bikuber over hele Oslo. I dag gjør variert og usprøytet beplantning i byene at biene trives godt her i Oslo, og by-honningen vår er vitenskapelig vist å være av ypperste kvalitet. ByBis Tora forteller litt mer her.

 

Bier søker blomster, ikke folk. I dag er mange redde for biene, og en holdningsendring må til. Urban birøkt gir byboere en mulighet til å sameksistere med bier. Samtidig er sikker og ansvarlig birøkt til alles beste; tambier, villbier, røktere og naboer. ByBi har derfor klare retningslinjer for hvordan røkteren med enkle tiltak skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer, god honningkvalitet og ansvarlige birøktere, og i tillegg tar vare på naturmangfoldet.

 

Du kan laste ned våre retningslinjer her 

Forskrift om birøkt finner du her 

Forskrift om honning inkl merking finner du her 

Merkeregler av honning finner du her

Generell informasjon om prod. og salg av honning finner du her

Mattilsynets skjema for opprettelse og endring av bigård finner du her

Kart over bigårder i Norge ser du her

 

VIL DU HJELPE POLLINATORENE?

Siden du er på nettsiden vår så regner vi med at du ønsker informasjon og tips til hvordan du kan bli med oss i ByBi for å bedre pollinatorenes levevilkår. Pollinatorene gis omfattende støtte verden over i nasjonale og internasjonale tiltak. I Norge etableres det en Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer. I dette arbeidet, som ledes av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet, deltar store aktører som Norsk Hageselskap, Universitetet, kommuner og fylkeskommuner, Statens Vegvesen, Forsvarsbygg, Avinor, Norges Birøkterlag, Mattilsynet  mf.

 

Norge trenger flere ambassadører for honningbienes behov. . Bie elsker Blomst, og Bie søker blomst, Bier & Blomster, og kanskje du tar skrittet og blir birøkter, vi har utdannelsen. Norges Birøkterlag har utviklet nyttige tips i ulike publikasjoner som BEE basic Du få et innblikk i bienes fashinerende verden ved å bli med på vårt introduksjonskurs.

 

I byene trenger bier, humler, sommerfugler og alle andre pollinatorer både mat og bolig hele året. Har du sett den flotte humleplakaten som viser Norges 34 arter? Humler er bier, apis, det er også våre 172 arter av solitærbier.  Planter du bievennelig mat og bygger et insektshotell, gjør du en viktig jobb for byens minste innbyggere. I prosjektet pollinatorpassasjen knytter vi sammen alle byens initiativer, fra kommunens blomsterenger til din egen verandakasse. Har du gjort ditt? Fortell om det på polli.no!

 

Last ned tips til pollinatorvennlige hager i Blomstermenyen, les mer på polli.no. I et samarbeid mellom ByBi og Mester Grønn har vi utviklet pollinatorinformasjon rettet mot barn. Dette består av et informativt hefte og en flott plakat.