Urbane tambier og pollinatorer er slettes ikke noe nytt – i tidligere tider var det bikuber og organiske insektboliger over hele Oslo. I dag gjør variert og usprøytet beplantning i byene at biene trives godt her i Oslo, og by-honningen vår er vitenskapelig vist å være av ypperste kvalitet. ByBis Tora forteller litt mer her.

 

Bier søker blomster, ikke folk. I dag er mange redde for biene, og en holdningsendring må til. Urban birøkt gir byboere en mulighet til å sameksistere med bier. Samtidig er sikker og ansvarlig birøkt til alles beste; tambier, villbier, røktere og naboer. ByBi har derfor klare retningslinjer for hvordan røkteren med enkle tiltak skal drive god urban birøkt, som gir friske, snille bier, fornøyde naboer, god honningkvalitet og ansvarlige birøktere, og i tillegg tar vare på naturmangfoldet.

 

Du kan laste ned våre retningslinjer her 

Forskrift om birøkt finner du her 

Forskrift om honning inkl merking finner du her 

Merkeregler av honning finner du her

Generell informasjon om prod. og salg av honning finner du her

Mattilsynets skjema for opprettelse og endring av bigård finner du her

Kart over bigårder i Norge ser du her