Flow Hive – honey on tap.

16. desember 2018


ByBi tester denne verdenssuksessen fra Australia. Vi har to Flow Hive kuber i Gartneriet bigård på Bygdøy.

NRK forbrukerinspektørene gir et godt resymé – se her.