ByBi RøkterCrew er et team av birøktere som sammen tar seg av ByBi sine bigårder. I 2022 har ByBi hatt åtte bigårder i Oslo (Sentrum, Kampen og Bygdøy) med totalt 47 kuber. Hver bigård har en ansvarlig røkter, som også mottar sesonghonorar for jobben. ByBi RøkterCrew møtes 6-8 ganger i løpet av sesongen, digitalt om ikke fysisk treff er mulig. Her diskuteres utfordringer i bigårdene, tips deles og sammen blir vi bedre birøktere. Dette er møteplasser hvor vi treffer likesinnede, snakker fag, deler kunnskap og erfaring, lærer nytt, tenker innovativt og forteller skrøner.

Som birøkter i Røktercrew har du ansvar for:
– Installasjon og vedlikehold av bikuber, høsting av honning, sykdomsbekjempelse og middtelling.
– Å holde bifolkene sunne, sterke og produktive, og sikre deres velvære.
– Å administre bifolkene mens de vokser, ta avgjørelser om avleggere og alle andre avgjørelser om birøkt
– Holde detaljerte journaler over birøkterpraksis, bikubestatus, aktivitet, bifolkhelse.
– Koordinere med ByBi-teamet for høsting, logistikk, utstyr og andre oppgaver eller behov
– Samarbeide tett med frivillige
– Delta på månedlige møter

Hva forventer vi av deg som en birøkter?
– Sertifisering eller anbefaling/referanse
– 3+ års erfaring som birøkter
– Evne til å jobbe fleksible timer
– Evne til å arbeide uten tilsyn
– Evne til å arbeide utendørs i alle værforhold
– Vilje til å dele kunnskap, erfaring og diskutere praksis i lys av de endrede og uforutsigbare klimaforholdene
– Bidra til å beskytte og fremme pollinatorer

Du får:
– Muligheten til å utvikle deg faglig sammen med andre lidenskapelige og erfarne birøktere
– Muligheten til å dyrke birøkt som hobby/bijobb, uten å måtte organisere utstyrslagring, bikubeplassering osv.
– Attest ved avsluttet sesong (September)

Are you an English speaker but still interested in the job? That’s alright, we welcome you to the team! Send us an email about who you are, your experiences and why you are interested in joining the Røktercrew.

Bli med i ByBi Røktercrew ? Send noen ord om din erfaring og dine interesser til Idil: idil@bybi.no

Søknadsfristen er 15. januar.