Svermer ser skumle ut, men er harmløse. De har magen full av niste, dvs honning, nok for tre døgn, og forlatt sitt hjem på leting etter et nytt sted å bo. Dette er deres naturlige måte å formere seg på. Med seg i svermen har de dronningen. Kun hun har egg som sørger for svermens fremtid. Så svermen er først og fremst opptatt av å beskytte dronningen. Hold litt avstand og ta kontakt med en av oss i ByBi swarmtroopers.

SMERMFANGERE I OSLO

Svermfangergruppen stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden svermer skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss.

Alle svermfangere er sertifiserte birøktere og er kyndige i å håndtere svermer.

Nina Gudmestad / 996 02 014

Carl Dons/Mobil 414 48 488

Even Frøen/909 90 860

Nanna Melland / Mobil 481 83 595

Kristoffer Nyhus / Mobil 920 35 044

Mathias Svoren / Mobil 994 67 680

Johanne Melø / Mobil 908 78 900

Victoria Stemland / Mobil 924 41 922

Ragna Ribe Jørgensen / Mobil 418 06 477