ByBi BISTÅR: Blomstrende pollinatorvennlig byutvikling

21. september 2018


ByBi BISTÅR firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndkunnskap om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. Øking av grønne vekster bidrar videre til frisk luft og godt klima.

Foto: ByBi / Matthew Bryce. Fra bigården på PWCs tak i Bjørvika.

ByBi BISTÅR firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndkunnskap om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. Øking av grønne vekster bidrar videre til frisk luft og godt klima.

Grønn klimavennlig byutvikling er høyt oppe på agendaen i byplanlegging. Det plantes i gatearealer, bakgårder, parker, kirkegårder, midtrabatter og veikanter – og ikke minst på byens tak. Takflater har potensial til å bli de største grøntsonene i ethvert bylandsskap.

Grønnfargen garanterer derimot ikke for sunne pollinatorvennlige biotoper. Plastplener, for eksempel, er også grønne. Biologiske plener kan også være lite bærekraftige, hvis de for eksempel klippes for ofte, hindres ofte plenblomster i å blomstre, og blir uinteressante for pollinatorer. Nå rulles sedummatter ut på bytak verden over, skjøtselfri og enkle å «installere». Sedummatter viser seg å være temmelig fattige på biomangfold, ofte bare fem-seks vekster, og ofte importert fra andre områder enn hva som er naturlig for den aktuelle byen. Det medfører en stor spredningsfare når slike matter nå rulles ut i et hurtig tempo over enorme takflater. Konsekvensen blir å måtte rydde bergknapparter på lik linje med rynkeroser og kjempespringfrø. Med så store områder som bytak utgjør, vil en slik fattig beplantning ikke bli et pluss i Det grønne skiftet.

Oslo er dessuten i en særstilling når det gjelder biologisk mangfold. Oslos geologi består av mye kalkfjell. Dette gir en rik og særegen flora som tiltrekker seg et stort mangfold av ville pollinatorer, deriblant mange rødlistede. Som Oslo-boere er vi stolte av denne rikdommen, noe som også medfører et spesielt ansvar for artsbevarelse. ByBi har i samarbeid med Bymiljøetaten Oslo Kommune etablert Sårbarhetssoner hvor rødlistearter florerer. I sonene ønsker vi nennsomhet i etablering av honningbier siden honningbier mulig kan konkurrere med sine ville frender om beite.

Foto: ByBi v/Ragna Ribe Jørgensen

ByBi har kunnskap og erfaring med utvikling av frodige artsrike pollinatorvennlige landskap. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å synliggjøre sitt miljøengasjement gjennom konkrete, vakre biotoper på tak eller bakke. Våre designere integreres ofte i prosjektene for tilpasse landsskapet til kunders behov. Dette kan være å bygge inn sosiale møteplasser i pollinatorhagene, noe som gir trivsel og opplevelser med høy pedagogisk verdi. Enkelte ønsker å integrere et hagefelt med dyrkning av egne urter og grønnsaker til lunsjbordet. Insektshoteller byr på læring, glede og fascinasjon. Om honningbier inviteres inn i hagen, er det mulig å produsere egne honningglass med egendesignede etiketter.

ByBi har vært aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi og til Oslo Kommunes Strategi for grønne tak og fasader, og vårt arbeid henger sammen med flere av FNs bærekraftsmål.

Ønsker du å benytte ByBi Bistår? Ta kontakt:

Daglig leder
Ane Johnsen
E-post / Mobil 458 16 590

Tilbud:

Informasjonsmøte
Vi informerer om hva tjenesten innebærer, kartlegger ønsker, utfordringer og muligheter samt gir tips og råd. Varighet: 45 minutter. kr. 5000,- eks mva

ByBi Bistår rapport
Ønsker dere å gå videre i prosessen med å etablere pollinatorvennlige oaser, er vi behjelpelig med konkretisering av plantevalg, design av insektshotell for humler og solitærbier og andre polinatorer, kartlegging av mulighet for bigård hos dere, samt bistand fra landskapsarkitekt. Vi utarbeider en rapport som dere kan bruke videre. Rapporten avhenger av behov, men estimert pris her er 30.000,- eks mva

ByBi kan videre bistå med gjennomføring av tiltak ved at vi driver frem prosjektet, koordinerer med leverandører etc. Timespris: 1100,- eks mva

Vi kan også tilby events, honningproduksjon etc. Spør oss om tilbud.

ByBi bidrar til pollinatorvennlig landsskap hos bl a:
• Oslo Pensjonsforsikring
• Mustad Eiendom
• Entra
• Storebrand
• Predio
• Obos