Blomstrende pollinatorvennlig byutvikling – ByBi BISTÅR

21. september 2018


ByBi BISTÅR firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndkunnskap om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. Øking av grønne vekster bidrar videre til frisk luft og godt klima.

Grønn klimavennlig byutvikling er høyt oppe på agendaen i byplanlegging. Det plantes i gatearealer, bakgårder, parker, kirkegårder, midtrabatter og veikanter – og ikke minst på byens tak. Takflater har potensial til å bli de største grøntsonene i ethvert bylandsskap.

Grønnfargen garanterer derimot ikke for sunne pollinatorvennlige biotoper. Plastplener, for eksempel, er også grønne. Biologiske plener kan også være lite bærekraftige, hvis de for eksempel klippes for ofte, hindres ofte plenblomster i å blomstre, og blir uinteressante for pollinatorer. Nå rulles sedummatter ut på bytak verden over, skjøtselfri og enkle å «installere». Sedummatter viser seg å være temmelig fattige på biomangfold, ofte bare fem-seks vekster, og ofte importert fra andre områder enn hva som er naturlig for den aktuelle byen. Med så store områder som bytak utgjør, vil en slik fattig beplantning ikke bli et pluss i Det grønne skiftet.

ByBi har kunnskap og erfaring med utvikling av frodige artsrike pollinatorvennlige landskap. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å synliggjøre sitt miljøengasjement gjennom konkrete, vakre biotoper på tak eller bakke. Våre designere integreres ofte i prosjektene for tilpasse landsskapet til kunders behov. Dette kan være å bygge inn sosiale møteplasser i pollinatorhagene, noe som gir trivsel og opplevelser med høy pedagogisk verdi. Enkelte ønsker å integrere et hagefelt med dyrkning av egne urter og grønnsaker til lunsjbordet. Insektshoteller byr på læring, glede og fascinasjon. Om honningbier inviteres inn i hagen, er det mulig å produsere egne honningglass med egendesignede etiketter.

ByBi har vært aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi, mars 2018

Interessert?

Ta kontakt: Camilla Brox, camilla@bybi.no +47 941 711 18