Swarmtroopers

Svermer ser skumle ut, men er harmløse. De har magen full av niste, dvs honning, nok for tre døgn, og har forlatt sitt hjem på leting etter et nytt sted å bo. Dette er deres naturlige måte å formere seg på. Med seg i svermen har de dronningen. Kun hun har egg som sørger for svermens fremtid. Så svermen er først og fremst opptatt av å beskytte dronningen. Hold litt avstand og ta kontakt med ByBi Swarmtroopers! Henvendelser rettes til Nina Gudmestad / 996 02 014

Direktenummer til aktive svermefangere finner du nederst på siden

 

Swarmtroopers stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden sverming skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss. Sverminnhenting koster kr 1000,-, oppgjør skjer direkte med svermefangeren.

Svermer er hver enkelt birøkters ansvar. Er du en Oslorøkter som ikke kan hente svermen din, så stiller vi opp, under samme betingelser som over: kr 1000,- og gir svermen et nytt hjem hos oss.

Svermefangere i Oslo

 Nina Gudmestad

Nina Gudmestad

Birøkter Oscarshall bigård
 Carl Dons

Carl Dons

 Johanne Melø

Johanne Melø

 Kristoffer Nyhus

Kristoffer Nyhus

 Mathias Svoren

Mathias Svoren

 Rune Mæhre

Rune Mæhre

 Nanna Melland

Nanna Melland

 Even Frøen

Even Frøen

 Victoria Stemland

Victoria Stemland