Hva er pollinatorskolen?

Takket være Sparebankstiftelsen har vi fått støtte til å spre kunnskap om levevilkårene til pollinatorene og gi barn og unge praktiske tips og ideer for hvordan vi bedre kan hjelpe våre pollinerende venner. 

 

Hvorfor

«ByBi ønsker å spre kunnskap til barn og ungdom og gi dem praktiske tips og ideer for hvordan bedre pollinatorenes levevilkår. «

 

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er store og globale samfunnsutfordringer. Naturen er under press og de menneskeskapte endringene som forurensing, innføring av fremmede arter, monokulturelt landbruk og landskapsendring skaper vanskelige levevilkår for våre pollinatorer. Pollinatorene omfatter ville arter som solitærebier, humler, sommerfugler, fluer og biller, og den éne arten vi mennesker steller; husdyret honningbien.

Det kommende tiåret frem til 2030 har FN besluttet å kalle «tiåret for restaurering av natur». ByBi ønsker å være en aktør som fortsetter å gi denne målsetningen drahjelp og støtte.

Hva har ByBi gjort?

Gjennom prosjektet pollinatorskolen har ByBi vært på skolebesøk med en pedagogisk bikube og laget insektshotell med elever og lærere fra Osloskolen. ByBi har fått laget en modell av et insektshotell og undervisningsfilmer som alle kan bruke!

 

Hva kan jeg gjøre?

Lag insektshotell der du bor, på hytta eller på jobben. Plante bievennlige/pollinatorvennlige blomster med så lang blomstringsesong som mulig, se blomstermeny.no for tips. Sist, men ikke minst: Bruk honning i matlaging, og aller helst med norsk opphav. 

ByBi svarer

 • Hva er en bie?

  En bie er et insekt. En bie, flere bier, alle biene. 

  I Norge har vi 208  ulike arter bier. 

  Honningbien heter Apis millifera på latin. Honningbiene bor mange tusen individer sammen og disse kalles et bifolk. Et bifolk bor i en bikube og birøkter steller bikuben. En Birøkter kan ha flere bikuber på ett sted, en bigård

 • Hva er ville bier?

  Ville bier er bie arter som lever i vill natur uten menneskets innblanding.  Det finnes tre ville biearter: Humler, som bor i små samfunn på opptil flere hundre individer, solitærbiene som bor alene, og honningbier som har funnet et godt hulrom å bo i, for eksempel i trær.

 • Hva heter huset til biene?

  Huset til honningbiene heter en bikube. Dette er en ca 40l kasse som blir laget ulikt av ulike materialer verden over. For de solitære biene, som er bier som lever en og en, er huset deres gjerne en tynn kanal som i et bambusrør som er tett i enden. Der kryper den solitære biene inn og legger en liten matpakke sammen med ett egg, etterfulgt av en vegg og et nytt rom med egg og matpakke inni. Dette ser nærmest ut som små rom tett inntil hverandre, litt som i et hotell der rommene ligger vegg i vegg. Dermed kaller vi det et insektshotell. Det er gjerne ulike insekter som trives i ulike materialer. Humler bor i bol, gjerne under jorden.

   

  Biene bor i et insektshotell, et bol eller en bikube. Dette kommer an på hvilken art bien er. Ulike Arter har gjennom evolusjonen utviklet ulike egenskaper og måter å overleve på.

 • Er humler og bier det samme?

  Humler er også bier. 

 • Hva er forskjellen på Humler og bier?

  Humler og bier er to ulike navn for to ulike insekter i bie slekten. 

   

  Humler og honningbier bor forskjellig, men har litt samme farge, forskjellig størrelse og de liker samme mat. Mat for humler og bier er pollen og nektar fra blomster. Forskjellen er at en humle spiser fra mange forskjellige blomster på samme flyveturen, mens honningbiene henter pollen fra blomster i samme type blomst på en flytur.

 • Hvor lenge har biene levd?

  Bier/pollinatorer/pollen oppsto for 130 mill år siden. Da fantes det fortsatt dinosaurer, mens biene var litt mer som en veps. De spiste pollen og nektar mens de fløy og tok ikke med seg noe tilbake til hjemmet sitt. Etterhvert endret blomstene seg, fra å være en og en blomst som pollinere seg selv, til å bruke vind og insekter til å flytte på pollenet for seg, fra en blomst til en annen. Dermed kunne blomstene spre seg med større avstand. Etter 100mill år ble bie arten honningbier, Apis millifera til. Det vil si at for 30 mill år siden ble honningbien en egen bie art som tok med pollen og nektar hjem til bifolket. Vepsen fortsatte som den var og noen bier hadde utviklet seg til å leve en og en solitære bier.

 • Hva gjør biene for oss?

  Biene pollinerer blomster og bidrar sterk til matproduksjon.

  • Matsikkerhet: Biene bidrar til å pollinere planter som blir til både frukt og bær, til sammen er de med på å sørge for 30% dyrkede vekster). Og opptil 80% totalt av matvarer siden mye av den mat husdyr spiser må pollineres (fx Alf alfa, en nitrogenfikserende flerårig plante med dype røtter som bidrar til hummus bygging og er jordforbedrende, blir fôr til drøvtyggere).
  • Frø til nye frukt og grønnsaker.
  • Folkehelse: sørger for mat/næring
  • Klima: økt vekst gir økt fotosyntese gir økt uttak av co2 fra luften
  • Honningbiene gir oss honning.
 • Hva er honning?

  Honning er en nektar som honningbier omdanner til honning ved å tilføre enzymer og bakterier. Honningens smak kommer fra blomstene biene har beitet på og siden hver blomsterart har ulik kjemi finnes det en stor smaksrikdom av honninger. Det finnes forskjellige typer honning. I norge er de mest kjente honningtypene sommerhonning og lynghonning.

 • Hva gjør en birøkter?

  En Birøkter steller honningbier. Honningbiene bor i bikuber som de lager honning i. En Birøkter sørger for at honningbiene har god plass å leve på og at biene holder seg sunne og friske.

 • Hvordan blir man birøkter?

  Gå på kurs! ByBi tilbyr nybegynnerkurs som følger deg det første året som birøkter.