Kompetansekurs i birøkt

Kompetansekurs i birøkt

Norges Birøkterlag tilbyr kompetansekurs i birøkt. Dette dreier seg om sykdommer og parasitter på bier, samt sykdomsforebyggende arbeid. For å kunne ta eksamen må man både ha deltatt i en studiering, samt ha hørt det digitale sertifiseringforedraget fra Norges Birøkterlag. Sertifiseringen er gyldig i 10 år.

Kurset består av 6 deler:
(1) 4 kvelder à 3 timer i gruppe med selvvalgt leder (studiering). Her diskuteres oppgaver, samt innholdet i kompendiet.

(2) Et digitalt foredrag arrangert av Norges Birøkterlag.

(3) Kurset avsluttes med en digital eksamen.

Pris:
Kursavgiften er på 850 kroner pr deltaker + kr 100,- i porto og ekspedisjonsgebyr, totalt kr. 950,-. Dette dekker kursmateriell, foredrag og eksamen.

Påmelding:
Påmelding og betaling skjer gjennom Norges Birøkterlag. Se informasjon

ByBi samler opp interessenter blant medlemmer og setter grupper sammen. Det er to rundet/kurssirkler i året – vår og høst. Om du ikke finner kurset lagt opp på Norges Birøkterlags sider, så send mail til ByBi for å bli satt på ventelisten og få førstehånds informasjon om når nytt kurs settes opp.