Dronningavl

Dronningavl

For at du skal ha suksess med å lage dine egne dronninger, kreves det planlegging, nøyaktighet og kjærlighet.

På dette kurset vil du lære to ulike metoder: Røgholts metode, som er en enkel prosess lett å lære, og omlarving. Omlarving er elitemetoden, den de profesjonelle birøkterene bruker. Med omlarving kan det produseres flere hundre dronninger av gangen.

Teori om hvordan lykkes med å lage dronning, demonstrasjon av sammensetting av cellebygger, om utfordringer ved omlarving og utvelgelse av larve til å bli dronning mm. Praktisk demonstrasjon av Røgholts metode (væravhengig).

For å kunne ha glede av kurset må du ha hatt bier i minst ett år.

Kursholder er Svein Heggedal. Svein er utdannet pedagog og har jobbet i videregående skole i et langt liv. Han har jobbet med bier i mange ti-år, og er lagsleder i Fet birøkterlag. Svein er faglærer i ByBis grunnkurs i birøkt, og har omfattende kompetanse rundt alt innen birøkt og norsk røktertradisjon.

Agenda

18:00 – 21:00 Et summende fagtreff