Fagkveld

Birøkt på naturlig-vis

Trusler mot bifolk er økende, med klimaendringer, sykdomspress, tap av beite og biomangfold etc. Vi opplever en økende vinterdød her, og et generelt økende tap av bifolk globalt. Mye viktig arbeid gjøres for å bedre på situasjonen. Her presenterer Ragna et alternativ hun har kalt «Birøkt på Naturlig-vis».

Honningbier er opprinnelig skogsfolk. De har i millioner av år utviklet adferd og genetikk tilpasset lune hulrom i trær – deres trekkadferd, svermeiver, dansekommunikasjon, duftekspertise, deres iherdige hygieniske prosedyrer etc. Alt tunet inn i en hårfin balansegang mellom bifolket og omgivelsene, alt er ledd i deres overlevelsesstrategi. 

Ragna stiller seg spørsmål i dette foredraget om våre honningbier har godt av å være så fjernet fra deres opprinnelige habitat og livssituasjon som de er blitt. Hun vil snakke om et engasjement hun har hatt de siste årene som har ledet henne til å bli kjent med ulike miljøer innen bærekraft og honningbier og birøkt. Ragna vil også beskrive hvilke løsninger hun har falt ned på. Dette vil lede til Lonin-kuben og ByBis samarbeid med Natursenteret Lonin, i Telemark.

Ragna Ribe Jørgensen er er idéhistoriker og var medgrunnlegger av ByBi i 2012. Hun er sertifisert birøkter og faglærer i ByBi birøktakademi. Mottok prisen «Årets birøkter» i 2019 og leder i dag ByBi HonningHub.

Her finner du Gartneriet Bygdø Kongsgård