Sverming

26. mai 2020


VI HENTER SVERMER I OSLO

Alle birøktere i Norge har gjennomført et grunnkurs hvor et viktig fokus er å forebygge sverming. Sverming kan likevel skje fordi dette er bienes naturlige måte å formere seg på.

Svermer ser skumle ut, men er harmløse. De har magen full av niste, dvs honning, og forlatt sitt hjem på leting etter et nytt sted å bo. Med seg har de dronningen. Kun hun har egg som sørger for svermens fremtid. Så svermen er opptatt av å beskytte dronningen. Hold litt avstand, frem med kamera og ta kontakt med en av oss.
Svermfangergruppen stiller opp frivillig, ofte på litt umulige tidspunkter siden svermer skjer plutselig og uforutsigbart. Vi gjør så godt vi kan for å hente inn svermen og gi den ny adresse hos oss. Sverminnhenting koster kr 1000,-, oppgjør skjer direkte med røkteren.

Svermer er hver enkelt røkters ansvar. Er du en Oslorøkter som ikke kan hente svermen din så stiller vi opp, under samme betingelser som over: kr 1000,- og gir svermen et nytt hjem hos oss.

SVERMFANGERE I OSLO

Nanna Melland / Mobil 481 83 595
Victoria Stemland / Mobil 924 41 922
Ragna Ribe Jørgensen / Mobil 418 06 477
Mathias Svoren / Mobil 994 67 680
Johanne Melø / Mobil 908 78 900
Tora Fougner-Økland/ 971 22 726
Rune Mæhre / Mobil 924 46 333
Nina Gudmestad / 996 02 014
Veslemøy Hvidsten / Mobil 952 98 527

 

 

TIL BIRØKTERE

Regler fra Mattilsynet: 

Alle svermer må i karantene før de innføres i egen sertifisert bigård.

Birøkter med sertifisert bigård kan opprette egen svermebigård.

Svermebigården kan benyttes som karantenebigård. Den må ligge minimum 300 m fra annen bigårdsplass eller vandreplass og være registrert hos Mattilsynet.

Bier i svermebigård røktes med eget utstyr.

Etter karanteneprosedyren kan bier fra svermebigården tas inn i egen sertifisert bigård etter å ha gjennomgått klinisk kontroll med negativt resultat.

Du må være sertifisert birøkter for å kunne utføre den kliniske kontrollen.

Bisvermer som hentes fra internasjonale ferdselsområder, som kaier eller togsett skal destrueres. Alt utstyr som benyttes må behandles som mulig smittet og brennes rene, vaskes fritt for biologiske rester og behandles med Virkon S.

* En sertifisert birøkter har gjennomført og bestått Kompetansekurs om bier og er godkjent av Mattilsynet til å utføre helsekontroll i egen bigård.