ByBi arbeider kontinuerlig for at både honningbier og villbier skal ha gode levevilkår i Oslo. Vi motiverer og inspirerer til bærekraftig byutvikling som ivaretar Oslos særegne natur og sikrer et artsrikt og blomstrende biologisk mangfold.

Våre Bedriftspartnere

Vi samarbeider med bedrifter om en rekke ulike initiativer som både konkret bidrar til å bedre levevilkårene for pollinerende insekter og sprer kunnskap og engasjement om bienes liv og virke.

Pollinerende insekter er i tilbakegang over hele verden, og trues av blant annet klimaendringer, naturtap, endringer i kulturlandskapet, bruk av kjemiske sprøytemidler og invaderende arter.

Våre Bedriftspartnere bidrar til en praktisk og lokal løsning på et globalt problem. Vi er stolte over å ha dere med på laget!

Pollinatorene, blomstene og biemangfoldet trenger en stor innsats

Våre Samarbeidspartnere

ByBi jobber med et bredt nettverk av bievenner, urbane bønder, hageeiere, byutviklere og grøntsoneforvaltere. Vi deltar aktivt i det tradisjonelle røktermiljøet i Norge og Norges Birøkterlag.

ByBi sine unike honninger er produsert i Oslo, av bier som har beitet på alt som blomstrer i den fantastiske byen vår. Det er fint å tenke på at produktet i sin tur kan gi noe tilbake. Derfor benytter vi oss aktivt av Unikum sine tjenester. Unikum jobber for et varmere og mer inkluderende arbeidsliv ved å gi arbeidstrening til folk som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet flere ByBi-prosjekter gjennom årene. I 2022 har de finansiert undervisningsprogrammet «Pollinatorskolen», et open source undervisningsopplegg om bier, for 5-7 trinn i skolen.

Siden organisasjonens oppstart i 2012 har vi mottatt heiarop, drahjelp og støtte fra en rekke aktører fra det private og det offentlige. Selv om det er nåværende samarbeidspartnere som presenteres her, vil vi rette en stor takk til alle tidligere samarbeidspartnere som har bidratt til å fremme bienes sak.