BeeBasic Bedrift: foredrag

FOREDRAG:

ByBi gir en teoretisk innføring i:
– Bienes samfunnsoppbygging og arbeidsfordeling
– Dronningen, dronene og arbeidsbiene
– Sverming: bienes måte å formere seg på
– Biologisk mangfold, monokulturer og matproduksjon
– Status for biene nasjonalt og internasjonalt
– Urban birøkt og grønn byutvikling
– Biens dansespråk: ByBi og NINAs forskning på beiteadferden til Oslos honningbier
– Bikuben gjennom året
– Honning er ikke bare honning

Tid: 2 timer/ta kontakt for pristilbud
Opp til 50 pers


Tilbake til produktoversikt