Insektshotell til solitærbier

Levevilkårene til pollinatorene er utfordrende. Arealendringer med tap av boplasser og mattilgang, gjengroing og bruk av plantevernmidler er hovedårsakene til at vi får færre bier i Norge. Pollinatorene gis omfattende støtte verden over, i nasjonale og internasjonale tiltak, politiske vedtak, bedrifter og privatpersoner.

Dette kan du gjøre for å hjelpe:

Losji: Gi pollinatorene et sted å bo. Mange solitærbier eller villbier som de også refereres til søker tilflukt i døde trær, inne i kvisthauger eller graver seg ned i sanden. Humlene våre flytter gjerne inn i forlatte musehull. La det gjerne være igjen litt rot i hagen eller sett opp et insektshotell.

ByBi har utviklet dette hotellet i samarbeid med ByBi v/Ane og Gordon og arkitekt Andreas Tjeldflaat. Bygging og tilpassing av Nikolai Kolstad. Nedlastbar fil for å lage selv kommer

Kost: Akkurat som oss mennesker liker insektene våre variert kost. Sørg for at det alltid er noe som blomstrer på terrassen din, eller i hagen. Unngå å slå plenen så ofte, slik at løvetann og kløver kan vokse.

I Blomstermenyen finner du tips til hvordan du kan lage en meny som blomstrer fra vår til senhøst.

Visste du at…

 • Bier er pelsdyr og pollenkornene fester seg på kroppen deres nesten som en borrelås.
 • Solitære bier bor alene og legger mellom 5 og 15 egg i løpet av livet.
 • Noen av dem er avhengig av mat hver 250 meter, og derfor er det viktig at vi har en blomstrende by.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i samarbeid med NINA og NMBU utviklet brosjyrer og plakater som forteller Norges 35 humlearter og 170 solitærbiearter.

Hefter:
Humlebrosjyre
Solitærbie brosjyre

Plakater:
Humleplakat
Solitærbier plakat

 

ByBi søker Næringslivsansvarlig

 

 

Spennende arbeid med urbant landbruk og næringsliv

Arbeidsgiver
ByBi
Stillingstittel
Næringslivsansvarlig ByBi
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Prosjekt
Næringslivsansvarlig ByBi
Arbeidsoppgaver:
Utvide ByBis næringslivsnettverk gjennom å etablere nye bedriftspartnere
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
Du har et miljøengasjement
Du har erfaring og gode resultater fra salg og/eller sponsorarbeid
Du er god på relasjons- og nettverksbygging
Du er positiv og utadvendt og har gode kommunikasjonsevner
Du trives med oppsøkende virksomhet, holde presentasjoner og drive salgsprosesser
Du trives med å jobbe selvstendig
Vi tilbyr:
En spennende og viktig jobb
Opplæring i ByBis arbeid og kommunikasjon
Et engasjerende og positivt arbeidsmiljø
Provisjonslønn etter nærmere avtale (ved etablering av bedriftspartnere)
Et engasjement ut 2021, med mulighet for forlengelse, evt. fast stilling.
Søknadsfrist: 09.04.2021Oppstart: SnarestFor søknad eller spørsmål ang. stillingen, kontakt daglig leder av ByBi, Ane Johnsen

Om arbeidsgiveren

ByBi er Oslos urbane birøkterlag, etablert i 2012. Samtidig er vi en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold. Vi er organisert som et lokallag under Norges Birøkterlag, har rundt 300 medlemmer og er basert på frivillig innsats. Vi har kontorer på Gartneriet, Bygdø Kongsgård og har fire bigårder i de kongelige parkene. ByBi består i dag av 1,5 årsverk, i tillegg til de frivillige. Les mer på www.bybi.no

Næringslivet er et satsningsområde for å øke inntektene til ByBi og skape en bærekraftig organisasjon som kan fortsette sitt viktige arbeid for biologisk mangfold og byutvikling.

I tett samarbeid med daglig leder søker vi næringslivsansvarlig med fokus på etablering av nye bedriftspartnere for ByBi.

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=213143545

NM i Honning 2020

NM i Honning handler ikke bare om å vinne. Det handler om å feire norske birøktere og norsk honning. Norsk honning er et kvalitetsprodukt vi alle er stolte av. Annonsering av årets NM i Honning, deltakere, finalister og vinnere

Se filmen om NM i Honning 2020

NM i Honning 2020 arrangeres av Honninghub. Vi bak Honninghub er ByBi i samarbeid med Norges Birøkterlag og Vossamøtet. Vi takker Fana Sparebank som har hjulpet oss med finansiell støtte. Kontakt: Honninghub

Honninghub endrer fokus på NM i Honning fra tidligere år: vårt mål er at NM i honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke mangfold av ulike honninger på det norske marked; flytende og kremet, øke sortiment av sortshonninger, samt høste flerblomstrede honninger flere ganger i sesongen. Alle innsendte honninger får en profil på nettsiden honninghub.no. Profilen vil være åpen i ett år, til neste års NM i Honning, og linkes til deltakernes egne nettside der slik finnes. Dette vil hjelpe røkteren i markedsføring av sin honningen og vil være en nyttig veiledning til forbrukere i valg av honning. Samtidig er vårt mål å bidra til folkeopplysning rundt honning slik at det norske folk forstår hvilket kulinarisk superprodukt de har i skapet.

Kategoriene i konkurransen har vi jobbet mye med, og med visjonen over for øye – stolte birøktere og opplyste kunder – er inndeling og definisjon annerledes enn tidligere. Vi har i 2020 begrenset kategorier til fire, men ønsker senere år å inkludere honning og matlaging, smakstilsatt honning, årets birøkter, fremtidens birøkter mm. Kategorier

VI HAR MOTTATT 207 HONNINGER I ÅR

1.10             Siste dato for påmelding/innsending av honninger til NM i Honning 2020

1.10-14-10 Første evaluering av ByBis honningeksperter, 5 honninger i hver kategori velges ut til å gå videre

20.10         Dommerpanelet gjør en smaksanalyse av hver honning. Vinnere kåres til gull, sølv og bronse i hver av de fire kategoriene. I tillegg gir vi pris til best by-honning, beste landsdelshonning (Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge) og beste storskalaprodusent

31.10    Annonsering på Vossamøtet  – koronaavlyst

Vår Ragna er nominert til Oslo miljøpris🌼🐝

Foto: Roar Ree Kirkevold

Ragna har lagt ned tusenvis av frivillige timer på å bygge opp ByBi til det er i dag. – Oslos urbane birøkterlag, samt en miljøorganisasjon som har en tydelig stemme i byutviklingen.

Om Oslo miljøpris:
Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.

ByBi fikk Bedriftsutviklingspris!

Juryens begrunnelse:

«Årets vinner i Oslo har på en god måte greid å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk produksjon. Gjennom å involvere både private og offentlige aktører utnytter de byens ressurser og markedsnærhet og bidrar til en hovedstad med et rikt biologisk mangfold. Vinneren har også bidratt til å vitalisere en næring som har vært i tilbakegang og synligjør et større postensiale.» Om prisen

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

 • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
 • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
 • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
 • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.
 • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Juryen har bestått av

 • Direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Per Annar Lilleng (juryens leder)
 • Akershus og Oslo Bondelag v/leder Sigurd Enger
 • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Ellen Marie Forsberg
 • Oslo kommune v/Lise Jørstad