NM i Honning 2020

NM i Honning handler ikke bare om å vinne. Det handler om å feire norske birøktere og norsk honning. Norsk honning er et kvalitetsprodukt vi alle er stolte av. Annonsering av årets NM i Honning, deltakere, finalister og vinnere: se NM i Honning filmen.

NM i Honning 2020 arrangeres av Honninghub. Vi bak Honninghub er ByBi i samarbeid med Norges Birøkterlag og Vossamøtet. Vi takker Fana Sparebank som har hjulpet oss med finansiell støtte. Kontakt: Honninghub

Honninghub endrer fokus på NM i Honning fra tidligere år: vårt mål er at NM i honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke mangfold av ulike honninger på det norske marked; flytende og kremet, øke sortiment av sortshonninger, samt høste flerblomstrede honninger flere ganger i sesongen. Alle innsendte honninger får en profil på nettsiden honninghub.no. Profilen vil være åpen i ett år, til neste års NM i Honning, og linkes til deltakernes egne nettside der slik finnes. Dette vil hjelpe røkteren i markedsføring av sin honningen og vil være en nyttig veiledning til forbrukere i valg av honning. Samtidig er vårt mål å bidra til folkeopplysning rundt honning slik at det norske folk forstår hvilket kulinarisk superprodukt de har i skapet.

Kategoriene i konkurransen har vi jobbet mye med, og med visjonen over for øye – stolte birøktere og opplyste kunder – er inndeling og definisjon annerledes enn tidligere. Vi har i 2020 begrenset kategorier til fire, men ønsker senere år å inkludere honning og matlaging, smakstilsatt honning, årets birøkter, fremtidens birøkter mm. Kategorier

VI HAR MOTTATT 207 HONNINGER I ÅR

1.10             Siste dato for påmelding/innsending av honninger til NM i Honning 2020

1.10-14-10 Første evaluering av ByBis honningeksperter, 5 honninger i hver kategori velges ut til å gå videre

20.10         Dommerpanelet gjør en smaksanalyse av hver honning. Vinnere kåres til gull, sølv og bronse i hver av de fire kategoriene. I tillegg gir vi pris til best by-honning, beste landsdelshonning (Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge) og beste storskalaprodusent

31.10    Annonsering på Vossamøtet  – koronaavlyst

Vår Ragna er nominert til Oslo miljøpris🌼🐝

Foto: Roar Ree Kirkevold

Ragna har lagt ned tusenvis av frivillige timer på å bygge opp ByBi til det er i dag. – Oslos urbane birøkterlag, samt en miljøorganisasjon som har en tydelig stemme i byutviklingen.

Om Oslo miljøpris:
Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale.

ByBi fikk Bedriftsutviklingspris!

Juryens begrunnelse:

«Årets vinner i Oslo har på en god måte greid å kombinere utvikling av urbant landbruk og bevisstgjøring av pollinerende insekters betydning for landbruket. Med sin høye kompetanse og engasjement leverer vinneren et sunt og smakfullt produkt, og bidrar til økt norsk produksjon. Gjennom å involvere både private og offentlige aktører utnytter de byens ressurser og markedsnærhet og bidrar til en hovedstad med et rikt biologisk mangfold. Vinneren har også bidratt til å vitalisere en næring som har vært i tilbakegang og synligjør et større postensiale.» Om prisen

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2019.

Juryen har bestått av

  • Direktør for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold Per Annar Lilleng (juryens leder)
  • Akershus og Oslo Bondelag v/leder Sigurd Enger
  • Fylkesmannens Landbruksavdeling v/Ellen Marie Forsberg
  • Oslo kommune v/Lise Jørstad