Aktivitet: NM i Honning 2020

Type: Events
Dato: 10. juli til 31. oktober

Meld deg på arrangementet her

Annonsering av NM-vinnere utsettes: Dette skulle skje på Vossamøtet 31. oktober. Vossamøtet er dessverre avlyst grunnet korona. Vi i team NM vil publisere en presentasjon onsdag 4. november kl 18:00. I denne vil vinnere offentliggjøres. Vi gleder oss til å applaudere Norges beste honninger.

NM i Honning 2020 arrangeres av Honninghub. Vi bak Honninghub er ByBi i samarbeid med Norges Birøkterlag, Vossamøtet og Fana sparebank.

Honninghub endrer fokus på NM i Honning fra tidligere år: vårt mål er at NM i honning skal bidra til nytenkning blant birøktere for å øke mangfold av ulike honninger på det norske marked; flytende og kremet, øke sortiment av sortshonninger, samt høste flerblomstrede honninger flere ganger i sesongen. Alle innsendte honninger får en profil på nettsiden honninghub.no. Profilen vil være åpen i ett år, til neste års NM i Honning, og linkes til egen nettside. Dette vil hjelpe røkteren i markedsføring av sin honningen og vil være en nyttig veiledning til forbrukere i valg av honning. Samtidig er vårt mål å bidra til folkeopplysning rundt honning slik at det norske folk forstår hvilket kulinarisk superprodukt de har i skapet.

Kategoriene i konkurransen har vi jobbet mye med, og med visjonen over for øye – stolte birøktere og opplyste kunder – vil inndeling og definisjon bli annerledes enn tidligere. Vi har i 2020 begrenset kategorier til fire (se under), men ønsker senere år å inkludere honning og matlaging, smakstilsatt honning, årets birøkter, fremtidens birøkter mm.

1.10      Siste dato for påmelding/innsending av honninger til NM i Honning 2020
20.10   Vårt panel av honningeksperter gjør en kvalitets- og smaksanalyse av hver honning. Vinnere kåres til gull, sølv og bronse i hver av de fire kategoriene. I tillegg gir vi pris til best by-honning, beste landsdelshonning (Nord-Norge, Midt-Norge, Sør-Norge) og beste storskalaprodusent.
31.10    Annonsering på Vossamøtet  – avlyst

Vi oppfordrer deg til å sende inn din honning! Det er tre sortshonning-kategorier. Å vurdere om en honning er ren sortshonning kan være komplisert. Vi ønsker å motivere til økt mengde norske sortshonninger, så selv om du er usikker så noter honningen din der du mener den hører hjemme. Noterer du for eksempel «bringebær» og vi finner ut at honningen ikke er ren sortshonning, så er honningen din fremdeles med, men vi flytter den over til «flerblomstret» kategori.

KATEGORIER

1 RØSSLYNG (Calluna vulgaris)
Røsslyng (Calluna vulgaris) er Norges viktigste trekkplante og er en av de få som gir store mengder av sortshonning i Norge. Næringsrøktere drar på lyngtrekk hvert år. Den er vanlig over hele Norge, mengde nektarflyt varierer med været. Blomstrer i fra slutten av juli til midten av september. Røsslyng-honning er den eneste honning som tillates et vanninnhold opp til 23%. Honningen har en geleaktig konsistens som blir væske ved bevegelse/røring. Dette kalles tiksotropi.

2 BRINGEBÆR (Rubus ideaus)
Bringebær (Rubus ideaus) er vanlig over hele Norge og er en viktig trekkplante for norske bier. Det er særlig den ville planten som gir mengder av honning. Villbringebær er en pionerplante som raskt vokser opp, særlig i hogstfelt. Den sprer seg ved vegetativ formering og blomstrer i juni og litt ut i juli. Honning med mye innslag av bringebær er vanlig i Norge, birøktere kaller den sommerhonning.

3 FLERBLOMSTRET HONNING
Dette blir kategorien med fleste innsendte honninger. Vi vil vurdere å dele kategorien opp i flere prisen etterat påmelding lukkes 1.10. Vi håper på mange honninger fra hver landsdel; nord-, midt-, sør-Norge, samt fra byer over hele landet. Vi håper også på honninger fra storskala-produsenter (over 500 kg pr honningtype). Får vi mange innen hver kategori, setter vi opp priser i hver av dem.

4 ANDRE SORTSHONNINGER
I Norge er det potensialer til å høste ut flere sortshonninger enn de vi finner i hyllene i dag. Dette krever en betydelig innsats av birøktere og vi håper mange bretter opp ermene. Vi vurderer mengde NM-priser i forhold til sortshonninger som sendes inn.

Dommere annonseres i september.

Påmelding: bruk link eller print ut Påmelding pr brev:mail, fyll inn og send inn til: ByBi / NM i Honning, Bygdøyveien 62, 0287 Oslo

Send din honning til: ByBi Kvalitets- og smaksleder v/Anastasiya Dykyy, Tunneltoppen 50, 2080 Eidsvoll

Ønsker du mer informasjon så sjekk Honninghub eller ta kontakt med oss Marco

 

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement