Aktivitet: Honning- fra blomst til bord med Morten Bull

Type: Generelle aktiviteter
Dato: 17. september
Tidspunkt: 18:00 til 20:00
Sted: "Slyngerommet" Gartneriet, Bygdø Kongsgård

Meld deg på arrangementet her

«Honning- fra blomst til bord»

Fagkveld med Morten Bull

Velkommen til en temakveld med Morten Bull som tar oss gjennom hele honningprosessen. Norsk honning er i verdensklassen når det gjelder både smak og kvalitet. Hvordan kan birøktere tilrettelegge for optimale forhold for biene- sommer som høst. Hvordan påvirker sesongen med vær og klima honningen? Hva er et optimale tidspunktet å høste på og hvordan få en vellykket nedtørking? Morten deler sin lange erfaring med poding, røring og tapping for at honningen skal bli optimal.

Kvelden tar også for seg tema om salg og hvordan vi skal formidle hvilket dyrebart produkt biene lager til oss.

Presentasjon og diskusjon.

Om foredragsholder:

Morten Bull har siden han begynte med bier i 1982 vært glødende opptatt av å fremme betydningen av bier, formidle fasinasjon og kunnskap. Gjennom sitt arbeid som formann i Rakkestad birøkterlag og Østfold birøkterlag har han vært en viktig bidragsyter til røktertradisjonen i Norge. Morten har bidratt til å spre kunnskap om god birøkt og avl gjennom nettsiden norskbirokt.no og de siste årene formidlet digitalt med egen Youtube kanal.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement