Aktivitet: Grunnkurs i birøkt 2021

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 16. februar til 15. desember
Sted: Oslo

Meld deg på arrangementet her

BIRØKTER KURS FOR NYBEGYNNERE ER ÅPNET FOR PÅMELDING

KURSET STARTET 16 FEBRUAR, MEN SIDEN TEORIEN ER DIGITALT HOLDER VI ÅPENT FOR PÅMELDING FREM 13. APRIL. DERE FÅR DA TILSENDT FILMER TIL GJENNOMGANG OG TILBUD OM OPPSAMLINGSSPØRSMÅL VIA ZOOM.

Nybegynnerkurs i birøkt er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen.

Birøkter kurset starter på våren hvert år og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket.

Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom seks teorikvelder i løpet av sesongen, hvor vi tar dere gjennom alt dere trenger å vite og hva som skjer i bikuben på de ulike tidspunktene.

Vi kombinerer kurset med praktiske bigårdsbesøk i Oslo og omheng, med erfarne lærere og birøktere. Birøkten krever erfaring og vi deler av våre tips og råd for hvordan dere skal lykkes med bier som nybegynnere.

Vi vil hjelpe til så kursdeltakere danner røkterlag og deler på bifolk. ByBi har en onlinefaddertjeneste på facebook hvor dere kan få tips og råd gjennom sesongen.

PRISER

Kr 4800,- inkl lærebok (4600,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen

Hva koster det å starte med bier? 

ByBi er behjelpelig med innkjøp av bier og utstyr. Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti at det er nok bifolk til salgs til alle første året. Bifolk er jo ikke hyllevare. Disse avles opp på våren av ulike profesjonelle birøktere, antall er avhengig av vinteren, været, fôr-tilgang etc. Vi anbefaler alle nybegynnere å kjøpe nytt utstyr. Det er ulovlig å innføre brukt utstyr fra utlandet som har organisk materiale som bier, voks eller brukt kubeutstyr. Dette kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

Priser ligger på ca 5500,- per bifolk

Start-kit med utstyr ca 3400,-

Hansker og drakt ca 900,-

Kostnader for evt ekstra utstyr og honningbearbeiding må også inkluderes.

SKJEMAER

Offentlige forskrifter, prosedyrer for urban birøkt – se her

FAGKVELDER:

Vi arrangerer flere fagkvelder utover året. Nysgjerrig? Sjekk eventkalenderen.

SESONGPLAN FOR 2021

(Med forbehold om endringer).
Har du deltatt på ByBis grunnkurs tidligere år kan du delta på enkeltkvelder/bigårdsbesøk for kr 200 pr oppmøte. Krever påmelding hos ane@bybi.no

COVID19

ByBi har fokus på å gjennomføre trygge kurs og gjør nødvendige tilpasninger etter de gjeldene rådene fra myndighetene. Vi ønsker å gjennomføre teorikursene med oppmøte, men digitaliserer hvis det er behov for dette. Bigårdsbesøkene gjennomføres i små grupper, tilpasset de gjeldene rådene.

TEORI

STED: DIGITALT, enn så lenge. Dere får tilsendt videoer i forkant og har mulighet til å stille spørsmål på de oppsatte kursdagene kl 18.00-19.00

Teoridel 1 Tirsdag 16. februar

  • Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterlag. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.

Teoridel 2 Tirsdag 16. mars

  • Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.

Teoridel 3 Tirsdag 13. april

  • Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringtjeneste nasjonalt og globalt. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge.

Teoridel 4 Tirsdag 8. juni

  • Juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger, om det nyttige snellgrovebrettet, samt om innhenting av svermer. ByBi har en egen svermfangertjeneste i Oslo og du vil bli invitert til å bli med – å hente svermer er gøy! Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk.

Teoridel 5 Tirsdag 10. august

  • August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.

Teoridel 6 Tirsdag 14. september

  • Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi inviterer deg til å ta med din egen, vi smaker på det fascinerende mangfold av smaker honning kan gi. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE

(væravhengig, sted kommer)

 • Søndag 25. april kl 12-14          Bigårdsbesøk 1
 • Tirsdag 18. mai kl 18-20           Bigårdsbesøk 2
 • Torsdag 20. mai kl 6.00           Utlevering av bifolk til grunnkursdeltakere. FNs: Bienes dag.
 • Søndag 23. mai kl 12-14           Bigårdsbesøk 3
 • Tirsdag 22. juni kl 18-20          Bigårdsbesøk 4
 • Tirsdag 24. aug kl 18-19:30     Omvisning i Botanisk hage
 • Søndag 5. sep  kl 12-14            Bigårdsbesøk 5
 • Torsdag  30. sep kl 18-23:       Avslutningsfest og honningsmaking
 • Nov/des                                    Bigårdsbesøk 6 (varroabehandling)

Kurs i birøkting ledes av:

Svein Heggedal, erfaren og rutinert birøkter. Undervist nybegynnere i ByBi siden 2013 og har både teoretisk og praksis med kursdeltagere.

Ragna Ribe Jørgensen, grunnlegger og faglig leder for ByBi. Hovedansvar for den faglige strukturen på grunnkurset og underviser både i teori og praksis.

Ane Johnsen, daglig leder i ByBi. Kontaktperson og administrator for kursdeltagere.


PÅMELDING:

https://www.deltager.no/bybi_grunnkurs_i_birokt_2021_16022021

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement