Aktivitet: ByBi GRUNNKURS I BIRØKT 2020

Type: ByBi grunnkurs i birøkt
Dato: 18. februar til 15. desember
Sted: Oslo

Meld deg på arrangementet her

Grunnkurset 2020 er fulltegnet.

Grunnkurset er åpent for alle, med eller uten bier, om du bor i by eller ikke. Her lærer du alt du må vite for å bli en god røkter. Du vil også treffe mennesker som deler din interesse for bier og birøkt. Du vil inkluderes i et nettverk som støtter hverandre utover sesongen. Lærer på grunnkurset er Svein Heggedal, en rutinert birøkter og en god pedagog som har forbindelser på kryss og tvers i Norges røktermiljø. Koordinator for kurset er Ragna Ribe Jørgensen, birøkter og ByBis faglig rådgiver.

Kurset starter på våren hvert år, og følger bienes liv gjennom sesongen. Når seljens gåsunger åpner seg i april, finner biene årets første pollen. Pollenet knar de til babygrøt, noe som setter dronningen i gang med årets egglegging. Mengden bier i kuben øker, og det er yr og glede i hele bifolket. Birøkterne vurderer bistyrke, svermeforebygging og er på vakt for svermhenting. Så kommer vurdering av sommerforing om regnet setter inn, sykdomssjekk og påsetting av skattekasser. I juli høstes sommerhonning, og i september høsthonning. Deretter foregår slynging, honningbehandling og til sist innvintring utpå senhøsten.

Du vil motta grundig teoretisk lærdom gjennom 6 teorikvelder utover sesongen, og på 6 bigårdsbesøk i ByBis bigårder sammen med lærer og erfarne røktere. Vi hjelper til med informasjon om innkjøp av utstyr og bifolk. Vær oppmerksom på at det ikke er noen garanti at det er nok bifolk til salgs til alle første året. Bifolk er jo ikke hyllevare. Disse avles opp på våren av ulike profesjonelle birøktere, antall er avhengig av vinteren, været, fôr-tilgang etc. Vi vil hjelpe til så kursdeltakere danner røkterlag og deler på bifolk. Vår faddervirksomhet skjer på Facebook: ByBi Oslo – online fadder.

PRISER
Kr 4600,- inkl lærebok (4400,- uten lærebok). Lærebok er «Bier og birøkting i by og bygd» av Ragna R. Jørgensen, Kagge forlag, 2014.

Vi får ofte spørsmål om total kostnad for å starte som birøkter. For bifolk, inkludert det kubeutstyret som trengs, regner vi ca kr 6500,-. Og så trenger du drakt og røkterredskaper, ca kr 2000,-. Vi vil gi all informasjon du trenger om bier og utstyr på grunnkurset. Se spesifikke priser fra de norske leverandørene Honningcentralen, Apinor og Api-nec, eller danske Swienty. Du kan kjøpe ubrukt utstyr fra utlandet. Men ikke organisk materiale, som bier, voks og brukt kubeutstyr. Dette er ulovlig å innføre fordi slikt kan inneholde smitte som svekker og dreper biene våre.

SKJEMAER
Offentlige forskrifter, prosedyrer for urban birøkt – se her

FAGKVELDER:
Vi arrangerer flere fagkvelder utover året. Nysgjerrig? Sjekk eventkalenderen.

SESONGPLAN FOR 2020
(Med forbehold om endringer).
Har du deltatt på ByBis grunnkurs tidligere år kan du delta på enkeltkvelder/bigårdsbesøk for kr 200 pr oppmøte.

TEORI

Grunnet koronavirus-situasjonen vil teorikveldene holdes digitalt inntil videre.

  • Tirsdag 18. februar kl 18-21: grunnkurs del 1. Om Apis mellifera, den europeiske honningbie, historikk og utbredelse og anatomi. Vi går grundig gjennom krav til en god og nabovennlig bigårdsplassering og om Oslo kommunes prosedyrer rundt urban birøkt. ByBi er Oslos lokallag organisert under Norges Birøkterla. Som deltaker på ByBis grunnkurs blir du også medlem av ByBi birøkterlag. Vi gir informasjon om ByBis medlemstjeneste som du får ta del i.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 24. mars kl 18-21: grunnkurs del 2. Om bifolkets ulike individer og deres arbeidsoppgaver. Utvikling fra egg, larve og puppe til voksen bie. Vi studerer bienes produkter som pollen, propolis, dronninggelè og biebrød. Birøkt er en landbruksnæring som er underlagt et lovverk. Du lærer om disse, samt om jobben til Norges Birøkterlag og Honningcentralen. Vi går denne kvelden grundig gjennom utstyret du trenger for å starte opp med birøkt.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 14. april kl 18-21: grunnkurs del 3. Denne kvelden står bienes beiteadferd sentralt. Du lærer om blomstring, om bienes favorittmeny, tradisjonell trekk/honningflyt i Norge, og biologisk mangfold i byer. Vi informerer om bienes næringskilder, pollen og nektar, og om bienes pollineringtjeneste nasjonalt og globalt. Vi går gjennom Mattilsynets skjema som du må sende inn for å være birøkter i Norge.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 9. juni kl 18-21: grunnkurs del 4. Juni er tiden biene svermer. Du vil lære alt om dette: svermforebygging, stoppe svermerus gjennom svekking/bygging av avlegger, om det nyttige snellgrovebrettet, samt om innhenting av svermer. ByBi har en egen svermfangertjeneste i Oslo og du vil bli invitert til å bli med – å hente svermer er gøy! Å vurdere fôrsituasjon i et bifolk er vesentlig for deres velferd, vi går gjennom prosedyrer og ulike fôringskar. Vi forteller om bienes fascinerende dansespråk.

Låven, Bygdøy Kongsgård

  • Tirsdag 11. august kl 18-21: grunnkurs del 5. August er en sårbar tid for biene våre, høsten nærmer seg og nektar i naturen minker. Vårt fokus er nå å bidra til at dronningen fortsetter å legge egg og dermed bygger opp et sterkt bifolk til vinteren. Du lærer om evaluering av bistyrke og fôrsituasjon, om ulike tiltak som må til om bifolk er svake, og om dronninginnføring. Vi går gjennom en rekke ulike tavler og lærer å vurdere kubetilstand og eventuelle tiltak. Vi går gjennom høsting og innvintring, slynging, tavlelaget, tavlesortering og vokssmelting.

Kunstnernes hus

  • Tirsdag 8. september kl 18-21: grunnkurs del 6. Du og biene dine har samarbeidet gjennom en lang sommer. Nå skal biene ha ro. Og du skal fokusere på honning – naturens gull. Du lærer om honningproduksjon, om flytende, kremet og krystallisert honning, om sortshonning og stedshonning. Vi inviterer deg til å ta med din egen, vi smaker på det fascinerende mangfold av smaker honning kan gi. Vi forteller om honningens status som et medisinsk produkt. Vi vil også denne kvelden gi informasjon om ulike biesykdommer å være oppmerksom på.

Kunstnernes hus

PRAKSIS I BIGÅRDEN/UTE (væravhengig, sted kommer)

 • Søndag 26. april kl 12-14: bigårdsbesøk 1 Utsettes pga korona 
 • Torsdag 14. mai kl 17-18:30 / 18:30-20: bigårdsbesøk 2 Bigårdsbesøk 1: vi satser på oppmøte i bigård (med forbehold)
 • Onsdag 20. mai kl 6:00. Utlevering av bifolk til grunnkursdeltakere. Markering av Bienes dag.
 • Søndag 24. mai kl 17-18:30 / 18:30-20: bigårdsbesøk 3 Bigårdsbesøk 2 (flyttet fra 26.4)
 • Søndag 28. juni kl 12-14: bigårdsbesøk 3
 • Mandag 17. august kl 18-19:30: Omvisning i Botanisk hage – praksisøkt 4
 • Tirsdag 1. september kl 18-20: bigårdsbesøk 5
 • Torsdag 1. oktober kl 18-23: honningsmaking og avslutningsfest
 • Nov/des varroabehandling/væravhengig

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement