Aktivitet: Birøkt på Naturlig-Vis

Type: Events
Dato: 10. november
Tidspunkt: 18:00 til 20:00

Meld deg på arrangementet her

Med Ragna Ribe Jørgensen, ByBi.

Det er noe magisk å komme over bier i et hult tre. Slik har de bodd i millioner av år. Deres biologi og levesett er tilpasset dette lune organiske nestet. Her inne lever en rik biotop hvor biene bor i symbiose med flere hundre andre arter. Her er voksmøllen nyttig, og varroaen under kontroll.

Det er en økende bevissthet om bienes naturlige liv uten menneskelig bistand, et internasjonalt miljø vokser opp som jobber for artsbeskyttelse av ville honningbier, nye kubestrukturer testes ut. ByBi v/Ragna har i samarbeid med Naturlig-Vis, satt fokus på ulike løsninger for å gjenskape i så stor grad som mulig bienes opprinnelige nestbehov, forenet med praktisk birøkt hvor både bier og birøkter tas hensyn til. Hvor bienes trivsel og helse ivaretatt, og hvor birøkterens arbeidsprosess er enkel og rasjonell.

Lonin-kuben er resultatet. Ragna forteller om kubens historikk, hvilke valg som er tatt, røkting i lengdekube, materialvalg og inneklima, om biotopfokus, biomangfold og økogulv, og gir innblikk i de ulike miljøene som har fokus på bienes naturlige levevis.

Kommende arrangementer


Se tidligere arrangement