ByBi BISTÅR

 

ByBi bistår firmaer, organisasjoner, urbane bønder og offentlige etater med å etablere pollinatorvennlige landskap. Vi har førstehåndkunnskap om hva bier og andre insekter trives med. Lykkelige insekter er beste målestokk for en sunn blomstrende by med et rikt biologisk mangfold. Øking av grønne vekster bidrar videre til frisk luft og godt klima.

 

Grønn klimavennlig byutvikling er høyt oppe på agendaen i byplanlegging. Det plantes i gatearealer, bakgårder, parker, kirkegårder, midtrabatter og veikanter. Og ikke minst på byens tak. Takflater har potensiale til å bli de største grøntsonene i ethvert bylandsskap.

 

Men en grønnfargen garanterer ikke for sunne pollinatorvennlige biotoper. Plastplener for eksempel er også grønne. Det gjelder biologiske plener også, men klippes plenene for ofte hindres plenblomster i å blomstre og blir uinteressante for pollinatorer. Nå rulles sedummatter ut på bytak verden over, skjøtselfri og enkle å ”installere”. Sedummatter viser seg å være temmelig fattige på biomangfold, ofte bare et par vekster, og ofte importert fra andre områder enn hva naturlig er for den aktuelle byen. Med så store områder som bytak utgjør vil en slik fattig beplantning ikke bli et pluss i Det grønne skiftet.

 

ByBi har kunnskap og erfaring med utvikling av frodige artsrike pollinatorvennlige landskap. Vi hjelper våre samarbeidspartnere med å synliggjøre sitt miljøengasjement gjennom konkrete vakre biotoper, på tak eller bakke. Våre designere integreres ofte i prosjektene for tilpasse landsskapet til kunders behov. Dette kan være å bygge inn  sosiale møteplasser i pollinatorhagene, som gir trivsel og opplevelser med høy pedagogisk verdi. Enkelte ønsker å integrere et hagefelt med dyrkning av egne urter og grønnsaker til lunsjbordet. Insektshoteller byr på læring, glede og fasinasjon. Om honningbier inviteres inn i hagen er det mulig å produsere egne honningglass med egendesignete etiketter.

 

ByBi har vært aktiv bidragsyter til Nasjonal pollinatorstrategi, mars 2018